Posted in Մայրենի

Մայրենի 10.06.22

 1. Լրացնել բաց թողնված տառերը` գ կամ ք:

Զորք, կարագ, կարգադրել, վերք, պարգևատրել, նորոգել, երգել, տիեզերք, հոգնել, արևածագ, թագավոր, ձգել, սգավոր, միրգ, կարագ, մուգ, հագցնել, վագր, Գրիգոր, Սարգիս, օգտակար, Սուքիաս, գիրք, գորգ, մարգագետին, կառք, բերք:

2. Ղազարոս աղայան ,<<Ոսկի և երկաթ>>․գտնել իրար մոտ հոմանիշ բառերը․

Ոսկին երկաթին անարգելով, ասաց մեկ անգամ․

-Երանի գիտենամ, դու ինչացո՞ւ ես, որ մետաղների կարգն ես ընկել. քո սև ու ժանգոտ
երեսովդ մարդու վրա զզվանք ես բերում: Նայիր ինձ վրա, տես ինչպես գեղեցիկ եմ
փայլում, ինչպես շողշողում: Նայիր մեր սիրուն օրիորդների ու հարսների ականջներին ու
մատներին, դու կտեսնես իմ փառքն ու պատիվը, նայիր նրանց ճակատների շարքերին,
դու կտեսնես իմ փայլն ու գեղեցկությունը: Չեմ հաշվում գինդերը, գնդասեղները. գիտեմ,
որ դու այնքան կոշտ ու կոպիտ ես, որ այդպես քնքուշ բաների մասին ոչ ճաշակ ունես, ոչ
հասկացողություն:
Երկաթը պատասխանեց ոսկուն.

-Ես չեմ ուրանում, ոսկի աղա, որ դու գեղեցիկ ես, ամեն բանի զարդն ու զարդարանքը դու
ես, գինդ շատ բարձր է, աղքատի բան չես, բայց ինչո՞ւ ես չափիցդ դուրս գոռոզանում: Քո
սիրուն օղակներդ ոչ ականջի լսելիքն են ավելացնում, ոչ մատներին ու կռներին
զորություն ու ժրություն են տալիս: Ճակատների փայլուն շարքերը գլխին խելք չեն տալիս.
ոչ կուրծքերի նուրբ մանյակները սրտին գութ ու խնամք:
Ինչ ասեմ մեր օրիորդներին, քեզ այդչափ պատիվ են տալիս, քեզ համար հալվում, մաշվում
ու բարակացավ ընկնում: Իմ մի փոքրիկ ասեղը քո բոլոր զարդարանքներից ավելի է
օգուտ տալիս: Գիտե՞ս, ոսկի աղա, իմ փոքրիկ ասեղը քանի տուն է պահում, քանի որբի
կերակրում: Իմ խոփն ու ձևիչը ամբողջ աշխարհին հաց են տալիս: Մարդիկ ինչ որ շինում
են կամ պետք է կտրեն, կամ պետք է ծեծեն, կամ պետք է խարտոցեն, կամ պետք է
կարկատեն: Իմ ուրագն ու կացինը որ չլինեն, իմ դուրն ու շաղափը, իմ սղոցն ու մուրճը,
իմ կտրիչն ու խարտոցը, էլ կարո՞ղ էին մարդիկ քար քարի վրա դնել, փայտ փայտի վրա:

-Ահա այդպես պարծենկոտ ես դու, ոսկի աղա, քո փայլից կուրացած ՝ուրիշի
լավությունը չես տեսնում:

Փայլել, շողալ / օրիորդ, հարս / փայլ, գեղեցկություն / գինդ, գնդասեղ / կոշտ, կոպիտ / զարդ, զարդարանք / զորություն, ժրություն / գութ, խնամք / փառք, պատիվ / հալվում, մաշվում / խոփ, ձևիչ / խարտոցեն, կարկատեն / ուրագ, կացին:

3. Խնդրում եմ տեղադրել համապատասխան տառերը․

դողէրոցք, լայնէկրան, չէիք, վայրէջք

ալևոր, ձևույթ, արևկա

մեղմօրոր, ամենօրյա, այդօրինակ, գիշեր..զ․․․ր։

Posted in Մաթեմատիկա, Ուսումնական նյութեր

Մաթեմատիկա 10.06.22

Գտե՛ք x թիվը, եթե նրա և 8-ի հարաբերությունը նույնն է, ինչ որ`

ա) 2 ։ 1

x:8 = 2:1

x. 1 = 8×2

x= 16

բ) 6 : 2

 6 ։ 2=x:8

x=24

գ) 2 ։ 22

x:8 = 2:22

2:22=2/22

Պատ 1/11

դ) 5 ։ 4

x:8=5:4

x=10

Գնացքն ամբողջ ճանապարհի 3/4-ն անցնում է 6 ժամում։ Ինչքա՞ն
ժամանակում այն կանցնի ամբողջ ճանապարհը։

6:3=2

2×4=8

պատ․՝ 8 ժամ

500 կգ հանքաքարից ստացել են 77 կգ պղինձ։ Ինչքա՞ն պղինձ

կստացվի 300 կգ հանքաքարից։

77:500=77/500

77/500 x 300= 46․2

Պատ․՝ 46․2

160 գ ծովի ջրում պարունակվում է 8 գ աղ։ Քանի՞ գրամ ծովի ջուրն

է պարունակում 56 գ աղ։

56:8=7

7×160=1020

Պատ՝․1020

Posted in english

English 10.06.22

Answer these questions
What is your

 • favorite tv show star of afrika
 • favorite book? black pairet
 • favorite food? pizza
 • favorite pizza topping diavola
 • favorite holiday? new year
 • favorite ice cream flavor? wanila
 • favorite movie? pairets of karibyan sea
 • birthday? febeary 23
 • favorite fast-food restaurant? KFC
 • favorite number? 9
 • favorite color? green
 • favorite relative?
 • favorite song? Bambir Garedgur
 • middle name? Karen