Posted in բնագիտություն

Օքսիդներ

  1. Ո՞ր նյութերն են կոչվում օքսիդներ: պարզ նյութերի և թթվածնի օքսիդացման առցյունքներ
  2. Ո՞րն է օքսիդացման ռեակցիան: Պարզ նյութերի օքսիդացումը
  3. Ի՞նչ կիրառություն ունեն ձեզ ծանոթ օքսիդները: Ացխաթթու գազ Կիրառվում է հանքային ջրերի գազավորման մեջ է կիրառվում
Posted in Ուսումնական նյութեր

Պատմությունբռոնզե դարաշրջան

 Ե՞րբ է սկսվել բրոնզի դարը։ Որո՞նք են բրոնզի առավելությունները։ Նա Ավելի պինդ մետաղ էր։
• Բրոնզի օգտագործումը ի՞նչ հետևանքներ ունեցավ տնտեսության մեջ և հասարակական կյանքում։ Արհեստների զարգացմանը բերեց բռոնզը
• Ի՞նչ է նահապետական ընտանիքը։ Ցեղի գլխավորների ընտրիքը
Ինչպե՞ս է առաջացել պետությունը։ ցեղերի միացումներից առաջացել են առաջին պետությունները