Posted in Մաթեմատիկա, Ուսումնական նյութեր

Մաշտաբներ մաս 2 (մաթեմատիկա)

217․ Մանրակի լայնությունը 1 ։ 5 մասշտաբով գծագրում 8 սմ է։ Որքա՞ն կլինի այդ մանրակի լայնությունը 1 ։ 4 մասշտաբով գծագրում։ Լուծում
5 x 8 = 40
40 : 4 = 10
Պատ.՝ 10 սմ

219․ Բանվորը պիտի պատրաստեր 80 մանրակ։ Հերթափոխի վերջում նա նախատեսված աշխատանքը կատարել էր 130 %-ով։ Քանի՞ մանրակ էր պատրաստել բանվորը։

1)80:100×130=104

Պատասխան՝104 մանրակ։

221․ Դպրոցում կա 480 աշակերտ։ Նրանց 35 %-ը մասնակցել է մարզական մրցումներին։ Աղջիկները մրցումների մասնակիցների 25 %-ն են։ Քանի՞ աղջիկ է մասնակցել մրցումներին։

1)480։100×35=168

2) 168:100×25=42

Պատասխան՝ 42 աղջիկ։

224․ Շրջանագծի շառավիղը 3 սմ է (տե՛ս նկ. 9)։ Ինչի՞ է հավասար ուղղանկյան մակերեսը։ ա) x : 25 = 2 : 5
25 x 2:5=10
10 : 25 = 2 : 5
դ)65/y=13/9
65 x 9=585
585:13=45

Posted in Ուսումնական նյութեր

Մայրենիի տնայինառաջադրանք 10.17.22

Ընթերցանություն,Վիլյամ Սարոյան ,Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Անծանոթ բառերը դուրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրիր։ Չկար.

2.Ինչերի հետ է համեմատվում Քրիստինեն,,դուրս գրիր համեմատությունները։

3.Ընտրիր քո սիրած փոքրիկ հատվածը պատմվածքում և դուրս գրիր գոյականները։

Ես գիտեի, որ իմ զարմիկ Մուրադը կարողանում է կյանքը վայելել ավելի լավ, քան ուրիշ որևէ մեկը, որ երբևէ սխալմամբ աշխարհ է եկել։ Բայց այս մեկին չէի կարող հավատալ նույնիսկ ես։

Նախ իմ ամենավառ հիշողությունները կապված էին ձիերի հետ, և իմ տենչանքը ձի հեծնելն էր։

Զարմիկ, Մուրադ, կյանք, աշխարհ:

4..Բնութագրիր Արամին

Նա շատ բարի էր, արդար և ճիշտ արարքների կողմից էր, բարձր էր պահում իրենց պատիվը: Նաև շատ խելացի էր, պարզ ու հանգիստ:

5.Մուրադին՝ ա) մեղադրիր, բ) արդարացրու ,գ) բնութագրիր

Ես մեղադրում եմ Մուրադին ձիու գողության մեջ: Եթե ձին պետք էր նրանց, նրանք կարող էին ուղղակի քաղաքավարի խնդրել, և ժամանակավորապես ստանալ ձիուն:

Նաև ես արդարացնում եմ Մուրադին: Ինչ որ չափով դա այդքան էլ գողություն չի համարվում: Նրանք երեխաներ էին, և իրենց տարիքում դա այդքան էլ գողություն չէ: Ես կարծում եմ, որ մի կողմից կարելի Մուրադին արդարացնել, քանի որ նրանք շատ էին սիրում ձիերին:

Բնութագրեմ Մուրադին: Նա շատ խորամանկ, մյուս կողմից կարող եմ ասել նաև հիմար, կյանքին հեշտ նայող, ճարպիկ տղա էր: Տեսքը այնտեղ չէր նկարագրվում, բայց կարող եմ ասել, որ հոգու խորքում նա նույնպես շատ ազնիվ էակ էր:

3.Լրացուցիչ առաջադրանքներ

1.Տրված բառերը խմբավորիր ըստ խոսքի մասերի։

2.Հող,սղոց,բուժակ,փայտ,պտուտակ,վիրավոր,բուժել,բժիշկ,մաքուր,սրսկել,հարթ,կանաչ,զգուշորեն,կարգին,համառորեն,գարնանային,փայլուն։

Գոյական-վիրավոր, հող, սղոց, բուժակ, փայտ, պտուտակ, բժիշկ

Ածական — մաքուր, հարթ, կանաչ, գարնանային, փայլուն

Բայ- բուժել, սրսկել

Մակբայ — զգուշորեն, համառորեն, կարգին:

3.Կետերի փոխարեն գրիր ուն կամ յուն ածանցը։

ա ) Քամին խաղում էր պաղպաջուն ալիքների հետ։

բ) Դողդոջուն ձայնը մատնեց , որ վախենում է։

գ) Սիրով էր տանում հիվանդի քրթմնջյունը ու բողոքը։

դ) Դալար սաղարթի սոսափյունը խաղաղություն էր բերում։

Posted in Ուսումնական նյութեր

Հայաստանի ծագումը

• Ո՞րն է հնդեվրոպական նախահայրենիքը։ Այն զբաղեցրել է Հայկական լեռնաշխարհը, փոքր Ասիայի Արևվելքը, Միջագետքի հյուսիսը և Իրանի հյուսիս արևելքը:
• Ի՞նչ գիտեք հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի մասին։ Ի՞նչ այլ լեզվաընտանիքներ կարող եք նշել։
• Ի՞նչ է ավանդազրույցը։ Դա կոչվում է ավանդական զրույց, որով խոսում են բոլոր երկրներում
• Ներկայացրե՛ք հայերի ծագման մասին պատմող հայկական ավանդազրույցը։ Հայերը համարվում են դյուցազուն Հայկի ժառանգներ: Համարյա թե բոլոր զրույցներում հայ ազգը ներկայանում է, որպես մեծ և քաջ ժողովուրդ: