Posted in Մաթեմատիկա, Ուսումնական նյութեր

Մաշտաբներ

204

Քարտեզի վրա, որի մասշտաբը 1 ։ 10000000 է, Երևանի և Թբիլի­սիի հեռավորությունը1 4/5 Որքա՞ն է Երևանի և Թբիլիսիի

10000000:5=2000000

2000000×4=8000000

10000000+8000000=18000000

18000

205 a-z

Հողակտորի հատակագծի մասշտաբը 1 ։ 5000 է։ Ինչքա՞ն կլինի հո­ղա կտորում երկու կետերի հեռավորությունը, եթե համապատաս­խան կետերի հեռավորությունը հատակագծում հավասար է`

3 սմ-ի,= 3×5000=15000

) 1/2 սմ-ի, =5000:2=2500

10 սմ-ի=10×5000=50000

1 1/2սմ-ի, =5000:2=2500 1×5000=5000 5000+2500=7500

3 1/5սմ-ի, = 3×5000=15000 5000:5=1000 15000+1000=16000

3 9/10սմ-ի= 3×5000=15000 5000:10=500 5000-500=4500 15000+4500=19500