Posted in Մաթեմատիկա, Ուսումնական նյութեր

Ամբողջ թվերի հանում

559֊ա,բ,գ,դ,560֊ա,բ,գ,դ,561, 562֊ա,բ,դ, 563֊ա,բ,գ,դ, 565,

 1. Գիշերը օդի ջերմությունը -10օ C էր։ Առավոտյան այն դարձավ +2OC։
  Քանի՞ աստիճանով փոխվեց օդի ջերմությունը։= -8
 2. ա) 2 – +4 = –6, դ) -28 + 25 = –3,

բ) 0 – -7 = 7,

Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
ա) (35 – 17) – 20=-2, դ) (29 – 64) + 23,

բ) (–43 – 14) – 32,=+3

գ) (–74 + 27) – 15,=-32

Թվերից հանե՛ք 11.
18=7, 9=-2, 0=-11, –3=-14, –1=-12, 2=-9, 5=-6, –4=-7:

 1. Գտե՛ք և համեմատե՛ք արտահայտությունների արժեքները.
  ա) 8 – 3 > 3 – 8, գ) –25 – (–3) < –3 – (–25),
  բ) (–7) – 4 = 4 – (–7), դ) 6 – (–2) և (–2) – 6։
Posted in english

My family

In my family four members. Im older son my brothers name is David. He is nine. He likes dancing. My mother name is Lianna she works programmer. She likes watching football whit me. my father name is Karen. He likes sports: Jiujitsu karate football and other.my father traning jiujitsu. He works programmer.

Posted in Ընտրություն English

Tеst

1It’s anCorrect animal.

➪ We use an before a vowel (a e i o u).

2I need aCorrect new bed.

➪ We use before a consonant.

3It’s anWrong useful machine.

Correct answer: a
➪ We use a and NOT an with nouns beginning with when it is pronounced /ju:/, like university. 

4I’m aCorrect waiter.

➪ We use before a consonant.

5Do you have anCorrect umbrella?

➪ u is a vowel (a, e, i, o, u) and it sounds /∧/, not /ju:/

6I’m anCorrect English teacher.

➪ We use an before a vowel (a e i o u).

7I need aCorrect hat.

➪ We use an with nouns beginning with h if the is not pronounced. But we use a if the is pronounced. The h in hat is pronounced.

8Is she aCorrect student?

➪ We use before a consonant.

9We have anCorrect ugly duck.

➪ We use an before a vowel (a e i o u). The u in ugly sounds /∧/, not /ju:/

10I need aWrong hour.

Correct answer: an
➪ We use an with nouns beginning with h if the is not pronounced. But we use a if the is pronounced. The h in hour is not pronounced.

Pancake Day

In the UK, people celebrate Pancake Day. This festival takes place in February, on Shrove Tuesday. This is the day before Lent. Lent is an important time in the Christian calendar. It lasts 47 days. During Lent, people traditionally stop eating delicious food, like cakes and chocolate. So on Shrove Tuesday, they must eat up all the nice food in their cupboards. So they make pancakes, and they often eat them with lemon and sugar.

Many British towns hold pancake races on Shrove Tuesday. People wear fancy dresses and run down the street with a pancake in a pan. They must throw the pancake in the air and catch it in the pan as they run. It must not fall on the ground.

The tradition of pancake races started in Olney, Buckinghamshire. According to a story, a housewife made pancakes on Easter Sunday in 1445. Then she heard the church bells. She was worried because she was late for church, so she ran to church with her pan and pancake in her hand! Now, Olney’s pancake race is famous. All the competitors are housewives. They must toss the pancake three times as they run to the church. Then they must serve their pancake to the bell-ringer and receive a kiss from him.

Westminster School, an old boys’ school in London, has a different pancake tradition. The school cook makes a huge pancake and throws it over a five-metre high bar. The schoolboys run to take a piece of the pancake. The boy with the biggest piece of pancake wins some money!

These days, few British people give up delicious food for Lent. But most people eat pancakes on Pancake Day.


Reading comprehension test

Page 1 of 8

1Pancake Day is the first day of Lent.

a.True

b.False

2People often eat pancakes with lemon and sugar.

a.True

b.False

3Pancake races are a tradition in many British towns.

a.True

b.False

The winner is the first person to make and eat a pancake.

a.True

b.False

The tradition of pancake races started when a woman was late for church.

a.True

b.False

Only women can enter the pancake race in Olney.

a.True

b.False

The competitors in the Olney pancake race must serve a pancake to their husbands.

a.True

b.False

Posted in Մայրենի

Մայրենի 25.11.22

25.11.22

ԱՊԱՇԽԱՐՈՂ ԳԱՅԼԸ
Գայլը ծերանալով, գնում է ոչխարի հոտի մոտ ու ասում.

– Այժմ ապաշխարող եմ և շատ եմ ձեզ վշտացրել, ուստի ուզում եմ գալ ու ձեր տան ավլողը դառնալ, որպեսզի թողության արժանանամ, պահպանեմ ձեր մանուկներին ուրիշ գայլերից։

Եվ ուրախանալով, ոչխարները շներին ասում են.

– Այլևս մի հալածեք նրան։

Գայլը մնում է այդտեղ, համբերում մինչև մեծանում են գառները, ապա սկսում է հոշոտել և ուտել նրանց։ Ի վերջո, շատերը նկատելով այդ, սատկեցնում են նրան։

Առակս այսպիսի խրատ է տալիս, շուտ չհավատալ չարագործին։

Հարցեր ։

Բացատրիր առակի իմաստ։ Իմաստը դա վոր պետք չէ հավատալ քո հակառակորդին

Ի՞նչ է նշանակում ապաշխարել։ տանջել զղչալ

Ընտրիր Մխիթար Գոշի ևս հինգ առակ ,կարդա և մեկնաբանիր։

Ծովի գորտերը

Ծովի գորտերը խորհուրդ անելով՝ ասացին.

— Ինչո՞ւ ենք տռզած փորերով ու դեղնած մաշկով խեղդվում ջրերում, դուրս գանք ցամաք ուապրենք ուրիշների պես։

Ծերերից մեկն ասում է. 

— Հայրս պատվեր է տվել ինձ, որ ծովի ապաստանը չթողնեմ, որովհետև բնությամբ երկչոտենք, գուցե դուրս գանք ու սարսափելով ետ դառնանք և ցույց տանք մեր երկչոտությունը։ 

Չլսեցին խորհուրդը և դուրս ելան, բայց ոտնաձայն լսելով՝ փախան ու կրկինխորասուզվեցին ծովը։

Բառարանից դուրս գրիր բառեր ան— նախածանցով և բացատրիր , օրինակ՝ անշուք, անշտապ,անհայտ։

Անհամբեր- ինչոր բանի անընդաթ սպասում է

անխելք- չ մտածող

անսիրտ- կյանքը չվայլող

Արդյո՞ք սիրում ես , երբ քեզ համեմատում են որևէ մեկի հետ։ այդքանել չէ

Հաճախ ես համեմատում իրար հետ շրջապատիդ մարդկանց ։ այդքանել չէ

Գրիր համեմատել բառի հոմանիշները։

Posted in Մաթեմատիկա

Ամբողջ թվերի գումար

 1. Ձևակերպե՛ք միևնույն նշանով ամբողջ թվերի գումարման կանոնը։ Ամբողջ թվերը գումարում ենք իրար և դնում գումարելիների նշանը
 2. Ձևակերպե՛ք տարբեր նշաններով ամբողջ թվերի գումարման կանոնը։ եթե (+) +(-) + ից գնում ենք դեպի զրո (-)+(+) ուրեմն պետք է գնանք դեպի աչ
 3. Ինչի՞ է հավասար հակադիր թվերի գումարը: օ ի
 4. Ինչի՞ է հավասար ամբողջ թվի և զրոյի գումարը: օ գումարում ենք բացարձակ արժեքը և դնում գումարելի նշանը
 1. Կատարե՛ք գումարում.
  ա) (+7) + (+2)=+9 գ) (+10) + (+15), =+25 ե) (–17) + (–12),=-29
  բ) (–18) + (–3)=-21 դ) (–21) + (–4), =-25 զ) (–29) + (–41)։=-70
Posted in Русский язык, Ուսումնական նյութեր

Расказ из слов

Лес, переплыть, хижина, играть, прыгать,высокие деревья, петь, друзья,животные,ночевать, хорошая погода, девочка,речка,заблудиться ,птички, веселиться ,мячик,стемнело.

В lису била деревня радом сней била речка каждий ден кагда била хоришая погода дети купалис сих друзями аднажди речка ишезл адна девачка невидила и пригншула и разбила ншгу изанийо ана и её друзйя вирншулисв город патом ани к шастю ани вирнулис и река вирншула

Posted in Մայրենի, Ուսումնական նյութեր

Հարգիր ուսուցչիտ

17.11.22

Հարգիր ուսուցչիդ

Ես համոզված եմ, որ քո ընկեր Ստրադին երբեք չէր դժգոհի իր ուսուցչից: Իսկ դու վրդովված ասում ես. <<Ուսուցիչը զայրացած էր, վատ տրամադրություն ուներ>>: Մտածիր այն մասին, թե որքան հաճախ ես դու ինքդ բարկացած պատասխանում՝ այն էլ հորդ ու մորդ, որոնց հանդեպ քո ցանկացած կոպիտ խոսքը՝ հանցագործություն է: Իսկ չէ որ քո ուսուցիչը բարկանալու շատ ավելի պատճառներ ունի: Հիշիր, քանի տարի է արդեն, որ նա աշխատում է դպրոցում՝  երեխաների հետ և չնայած նրանցից շատերը սիրալիր ու լսող են, բայց միշտ էլ գտնվում են անշնորհակալներ, ովքեր չարաշահում են նրա բարությունն ու չեն հարգում նրա աշխատանքը: Դուք ինքներդ նրան ավելի շատ վշտացնում եք, քան ուրախություն պատճառում:

Եվ մտածել ես արդյոք ինչքան է եղել, երբ ուսուցիչդ, վատառողջ լինելով, ջանքեր է գործադրել, որպեսզի դպրոց գա: Միգուցե նա նյարդայնանում է հենց այն պատճառով, որ իրեն վատ է զգում: Եվ դուք, չնկատելով նրա վատ ինքնազգացողությունը, չարաշահում եք նրա վիճակն, ու դրանից նա ավելի է վատանում:

Հարգիր և սիրիր ուսուցչիդ, տղաս: Սիրիր նրան, քանի որ նրան սիրում և հարգում է քո հայրը. սիրիր նրան, որովհետև նա զարգացնում է քո միտքը, քեզ գիտելիքներ է տալիս, դաստիարակում է: Կգա այն օրը, երբ դու հասուն տղամարդ կդառնաս, իսկ մենք՝ ես և նա, արդեն կհեռանանք այս աշխարհից, և այդ ժամանակ նրա կերպարը կհառնի քո մտքում հորդ կերպարի կողքին: Այդ ժամանակ նրա վեհ դեմքին դու կտեսնես վշտի և հոգնածության արտահայտությունը, որն այժմ չես նկատում: Սիրիր քո ուսուցչին. նա պատկանում է տարրական դասարանների հիսուն հազար ուսուցիչների  հսկայական ընտանիքին, ովքեր ցրված են ողջ Իտալիայով: Նրանք կրթում ու դաստիարակում են միլիոնավոր քո հասակակիցներին: Ուսուցիչները ձգտում են բարձրագույն նպատակի. դարձնել մեր երկրի ապագա քաղաքացիներին ավելի լավը, քան ներկայիս բնակչությունն է: Ինձ ուրախություն չի պատճառի քո սերը, եթե դու նմանապես չսիրես բոլոր նրանց, ովքեր բարի են քո հանդեպ և նրանց մեջ առաջին հերթին քո ուսուցչին, ով քեզ համար պետք է առաջին տեղում լինի ծնողներիցդ հետո:

Սիրիր նրան այնպես, ինչպես կսիրեիր իմ եղբորը . սիրիր նրան երբ արդարամիտ է, կամ կարծում ես, որ արդարամիտ չէ, սիրիր, երբ ուրախ է, և էլ ավելի սիրիր, երբ տխուր է: Սիրիր նրան միշտ և հավերժ ու հարգանքով արտասանիր <<ուսուցիչ>> բառը:

Քո հայր

Հարցեր և առաջադրանքներ:

1.Համոզի՞չ էր հոր նամակը Այո
2. Ո՞վ է ուսուցիչը քեզ համար: մի հրաշալի անձնավորություն որը մեզ հետ կիսվում է ամեն ինչով ինչ գիտի
3. Ի՞նչ տվեց քեզ  այս պատմությունը Մի դույլ հարգանք

Հարգիր և սիրիր ուսուցչիդ, տղաս: Սիրիր նրան, քանի որ նրան սիրում և հարգում է քո հայրը. սիրիր նրան, որովհետև նա զարգացնում է քո միտքը, քեզ գիտելիքներ է տալիս, դաստիարակում է: Կգա այն օրը, երբ դու հասուն տղամարդ կդառնաս, իսկ մենք՝ ես և նա, արդեն կհեռանանք այս աշխարհից, և այդ ժամանակ նրա կերպարը կհառնի քո մտքում հորդ կերպարի կողքին: Այդ ժամանակ նրա վեհ դեմքին դու կտեսնես վշտի և հոգնածության արտահայտությունը, որն այժմ չես նկատում: Սիրիր քո ուսուցչին. նա պատկանում է տարրական դասարանների հիսուն հազար ուսուցիչների  հսկայական ընտանիքին, ովքեր ցրված են ողջ Իտալիայով: Նրանք կրթում ու դաստիարակում են միլիոնավոր քո հասակակիցներին: Ուսուցիչները ձգտում են բարձրագույն նպատակի. դարձնել մեր երկրի ապագա քաղաքացիներին ավելի լավը, քան ներկայիս բնակչությունն է: Ինձ ուրախություն չի պատճառի քո սերը, եթե դու նմանապես չսիրես բոլոր նրանց, ովքեր բարի են քո հանդեպ և նրանց մեջ առաջին հերթին քո ուսուցչին, ով քեզ համար պետք է առաջին տեղում լինի ծնողներիցդ հետո:

Ի՞նչ ես զգում այս տողերը կարդալիս։ Հարգանք

Ինչպես կշարունակես միտքը։

Սիրել ու հարգել նրանց, ովքեր բարի են քո նկատմամբ նաև պետք է հարգել քե հակառակորթներին ։

ա) ինչպե՞ս ես դու սիրում և հարգում, սպորտ

բ) պատմությունը կարդալուց հետո ի՞նչ կփոխես քո բնավորության մեջ ։ ավելացավ մի դույլ հարգանք

Ընթերցումներ գրաբարից

Նախադասաթյունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

 Գովեսցէ զքեզ ընկերն եւ մի՛ քո բերան, օտարն, եւ մ՛ի քո շրթունք։ (Առակք ԻԷ, 2)

գովեսցէ        — գովի, թող գովի, կգովի, պիտի գովի, գովելու է

զքեզ                — քեզ

եւ մի՛              — և ոչ, ոչ թե

Տեղադրիր բաց թողնված տառեր։

Օրըստօր-, ան-րևակայելի, ան-ական, աշտ- (նիզակ), առ-րես, առօր-ական, բազմ-րանգ, գրեթ-, երբևից-, երբև-, որևից-, որև-, ինչևից-, ինչև-, երփն-րանգ, -ակ, լայն-կրան, նրբ-րշիկ, չ-ր, վայր-ջք, վեր-լք, Վարդգ-ս, վեր-լք, վեր-րկրյա, ց-րեկ, շք-րթ:

2. Կազմե՛լ արև, լույս, հող, ջուր, նկար արմատներով բառեր։

Արև

Լույս

Հող

Ջուր

Նկար

Posted in Մայրենի

Մյարենի տնային աշխատանք

Առաջադրանքներ 

1. Հոլովել քաղաքաղջիկքույր , տունբառերը: 

Ուղական
Սեռական
Տրական
Հայցական
Բացառական
Գործիական
Ներգոյական  

2. Որոշեքթե որ հոլովով են դրված ձեռքիցփայտով, երկրին, աշխարհում,  գոյականները:  

Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե:

Մանրեսպան, միջօրե, լայնէկրան, երբևիցե, այժմ-ական, ամենա-ական, ան-րկյուղ, առ-րևույթ, առ-ջ, բազկ-րակ, գետ-զր, գոմ-շ, դող-րոցք, ելև-ջ, եղեր-րգ, երբև-, -լեկտրա-ռակցել, ինչևից-, մանր-, հն-աբան, մանր-, նախ-րե, չ-ն,չ-իր, որև-, չ-ինք, ստոր-րկրյա: 

Գտնել հոմնաիշ բառեր պատմության հետևյալ հատվածում։

Մի քանիսն էլ մոտենում էին, սեղմում ձեռքը և դուրս վազում: Երևում էր, որ բոլորն էլ շատ են սիրում իրեն և սիրով կշարունակեին սովորել նրա ղեկավարությամբ: Ուսուցիչն, առանց գլուխը բարձրացնելու,  պատասխանում էր «ողջո՜ւյն», սեղմելով իրեն պարզած ձեռքերը և ի պատասխան բոլոր ողջույնների` մնում խիստ` նույն ուղիղ կնճիռը ճակատին: Հետո մոտեցավ պատուհանին և ակնդետ նայում էր դիմացի շենքի տանիքին: Թվում էր` նա ոչ թե ուրախանում, այլ տառապում էր այդ ողջ ուշադրությունից: Ապա շրջվեց դեպի մեզ և տևական նայեց յուրաքանչյուրիս: Թելադրելիս քայլում էր նստարանների միջով և տեսնելով մի աշակերտի, որի երեսին կարմրավուն հետքեր կային, դադարեց թելադրել. ձեռքերի մեջ առավ նրա գլուխը և ուշադիր զննեց: Հետո հարցրեց, թե ինչ է պատահել, և ձեռքը դրեց նրա ճակատին, որպեսզի ստուգի`  արդյոք ջերմություն չունի՞: Այդ պահին թիկունքում  աշակերտներից մեկը կանգնեց նստարանին և ծամածռություն արեց: Ուսուցիչը շրջվեց: Չարաճճին անմիջապես նստեց և գլուխը կախեց` սպասելով պատժի: Բայց նա պարզապես ձեռքը դնելով տղայի գլխին` ասաց.
-Այլևս նման բան չանես,- և, վերադառնալով իր գրասեղանի մոտ,  շարունակեց թելադրել: Երբ վերջացրեց, մի քանի ակնթարթ լուռ նայում էր մեզ,  հետո շատ դանդաղ, իր խիստ, բայց բարի ձայնով ասաց.

-Լսե՜ք, մի ամբողջ տարի մենք պետք է միասին անցկացնենք: Փորձենք համերաշխ լինել: Սովորե՜ք և կարգապահ եղե՜ք: Ես միայնակ եմ: Եղե՜ք իմ ընտանիքը: Անցյալ տարի դեռևս մայր ունեի, սակայն նա մահացավ, և ես մնացի մենակ: Ողջ աշխարհում միայն ձեզ ունեմ: Այլևս չկա որևէ մեկը, ում կարող եմ սիրել և ում մասին կարող եմ հոգ տանել: Եղե՜ք իմ որդիները: Ես սիրում եմ ձեզ, սիրե՜ք և դուք ինձ: Չեմ ուզում պատժել ոչ ոքի: Ապացուցե՜ք, որ լավ տղաներ եք: Թող դպրոցը մեզ համար ընտանիք լինի, իսկ դուք` իմ մխիթարանքն ու հպարտությունը: Ձեզնից ոչ մի խոստում չեմ պահանջում, համոզված եմ, որ սրտի խորքում բոլորդ էլ ինձ պատասխանեցիք «այո»: Եվ ես շնորհակալ եմ դրա

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դրական և բացասական թվեր

418․ Գրե՛ք հետևյալ թվերը`
ա) աճման կարգով. 31, –1, – 7, –1, 0, –11, 24, 7- -11, -7, -6, -2, -1, -1, 0, 7, 24, 31
բ) նվազման կարգով. –11, –3, –7, 12, 4, –8, –17, –30, 1, 0, 13- 13, 12, 4, 1, 0, -3, -7, -8, -17, -30։

419․ Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այնպիսի ամբողջ թիվ, որի դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) –4 < -1 < 0

զ) –4 > -5 > –6

420․ Ամբողջ թվերի շարքում ո՞ր երկու թվերի հարևանությամբ է
գտնվում տրված թիվը.
ա) 8, 9,10, գ) -1, 0,1 ե) -6, –7, -8, է)-199, –200, -201,
բ) -1, 0,1, դ) -1, –2,-3, զ) -99, –100,-101 ը) -351, –352, -353։

422․ Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք մեծ են՝
ա) –3-ից- 7, գ) –7-ից- 7, ե) 2-ից- 7, է) –5-ից- 7,
բ) –6-ից- 7, դ) 0-ից- 7, զ) 10-ից, ը) 5-ից- 7։

424․ Գրի՛ առեք հետևյալ պնդումները՝ օգտագործելով անհավասարությունների
նշանները.
ա) 11-ը մեծ է 0-ից-այո ճիշտ է, գ) –10-ը բացասական թիվ է-ճիշտ է,
բ) –7-ը փոքր է 0-ից-այո ճիշտ է, դ) 2-ը դրական թիվ է-ճիշտ է։

426․ Գրե՛ք ամենափոքր միանիշ, երկնիշ և եռանիշ ամբողջ թվերը։ Միանիշ-1, Երկնիշ-10, Եռանիշ-100։

427․ Ո՞ր թվանշանները կարելի է գրել աստղանիշի փոխարեն,
որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.
ա) –25 < –20, գ) –16938 > –16937,
բ) –8072 < –8672, դ) –9869 > –9868։

432․ Գտե՛ք համեմատության չգրված անդամը.

ա)10, բ)33, գ) 8, դ)21։

434․ Երկու թվերի գումարը 18 է։ Եթե ավելի մեծ թվից հանենք նրա 7/8 մասը, ապա կստանանք ավելի փոքր թիվը։ Գտե՛ք այդ թվերը։ Պատասխան՝ 16, 2