Posted in Ուսումնական նյութեր

Մաթեմաթիկա դասա

Ասե՛ք ջերմաչափների ցուցմունքները
(տե՛ս նկ. 52)։

Առաջին -13

Երկրորդ +7

Երորդը 0

Չորորդը +24

Ջինգերորդ-ջ

Կարդացե՛ք թվերը.
+2, –3, 0, +8, –10, –15, +1, –27, –12, +100, –91, –74:

Տրված են –5, –3, , +5, +10, –2, 0, +4, 3 1/3 թվերը: Նրանցից դո՛ւրս
գրեք ամբողջ թվերը: –5, –3, , +5, +10, –2, 0, +4, 3

Գործածելով + և – նշանները` գրե՛ք.
ա) 10 O տաքություն, +10 գ) 3O ցուրտ, -30
բ) 0-ից 7 O ցածր, -7 դ) 0-ից 😯 բարձր: +80

Թվանշաններով և + կամ – նշանի միջոցով գրի՛ առեք բարձրությունները
և խորությունները.
ա) Արագած լեռան բարձրությունը չորս հազար իննսուն մետր է։ ծովի մակարդակից +4090 մետր
բ) Մոնբլան լեռան բարձրությունը չորս հազար ութ հարյուր յոթ
մետր է։ ծովի մակարդակից +4807 մետր

գ) Կազբեկ լեռան բարձրությունը հինգ հազար երեսուներեք
մետր է։ ծովի մակարդակից +5033 մետր
դ) Բայկալ լճի խորությունը հազար վեց հարյուր քսան մետր է։ ծովի մակարդակից -1620 մետր
ե) Արաբական ծովի խորությունը հինգ հազար ութ հարյուր երեք
մետր է։ ծովի մակարդակից 5803 մետր
զ) Ալեուտյան իջվածքի խորությունը յոթ հազար ութ հարյուր
քսաներկու մետր է։ ծովի մակարդակից -7822 մետր
է) Ֆիլիպինյան իջվածքի խորությունը տասը հազար չորս
հարյուր իննսունյոթ մետր է։ ծովի մակարդակից 10497 մետր

Posted in Ուսումնական նյութեր

Բնագիտություն

  1. Հողի ու ջրի ,թռչունների ու ձկների ,վայրի գազանների պահպանման համար ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում: տեսակավորման
  2. Որո՞նք են թթվային անձրևների առաջացման պատճառները,և ի՞նչ հետևանքներ կարող են դրանք ունենալ: դրանք այրում էն հողը
  3. Ինչու՞ չի կարելի այրել կենցաղային աղբը: դա լուրջ հիվանդության բուն է