Posted in Մաթեմատիկա

Ամբողջ թվերի գումար

  1. Ձևակերպե՛ք միևնույն նշանով ամբողջ թվերի գումարման կանոնը։ Ամբողջ թվերը գումարում ենք իրար և դնում գումարելիների նշանը
  2. Ձևակերպե՛ք տարբեր նշաններով ամբողջ թվերի գումարման կանոնը։ եթե (+) +(-) + ից գնում ենք դեպի զրո (-)+(+) ուրեմն պետք է գնանք դեպի աչ
  3. Ինչի՞ է հավասար հակադիր թվերի գումարը: օ ի
  4. Ինչի՞ է հավասար ամբողջ թվի և զրոյի գումարը: օ գումարում ենք բացարձակ արժեքը և դնում գումարելի նշանը
  1. Կատարե՛ք գումարում.
    ա) (+7) + (+2)=+9 գ) (+10) + (+15), =+25 ե) (–17) + (–12),=-29
    բ) (–18) + (–3)=-21 դ) (–21) + (–4), =-25 զ) (–29) + (–41)։=-70