Posted in Մայրենի

Կրկնություն (Մայրենի)

Հարցեր և առաջադրանքներ։

Հնչյուն-Ձայն

բառ-Հնչյուններից տառերից կազմված իմաստ արտահայտող շարք

բառակապակցություն- Երկու բառից կազմըվածմի խումբ

նախադասություն։- Բառերից կազմըված խումբ որը արտահայտում է իմաստ

Հայոց լեզվի զարգացման փուլերը։ Գրաբար, միջին հայերեն, աշխարաբար

Ակտիվ և պասիվ բառապաշար։ Ակտիվ բառապաշարի բառերնեն այն բառերը որոնք մեք օգտագործում ենք մեր խոսքի մեջ։

Պասիվ բառապաշարի բառերնեն այն բառերը որոնք կիրառվում են աշխատանքի մեջ։

Գրքային և խոսքային բառապաշար։ Գրքային բառերնեն որոնք կիրառվում են գրքերում

Դարձվածքներ։

Հոմանիշներ, հականիշեր։

Հոմանիշները նուն իմաստ առտահայտող բառերնեն

Հականիշները հակառակ իմաստ Առտահայտող բառերնեն բառերնեն

Գոյական անուն։

Posted in Մայրենի

Մայրենի տնային 10.20.22

Ուղղական՝ ո՞վ, ի՞նչ – տղա, անտառ
Սեռական՝ ո՞ւմ, ինչի՞ – տղայի, անտառի
Տրական՝ ո՞ւմ, ինչի՞ն – տղային, անտառին
Հայցական՝ ու՞մ, ի՞նչը – տղային, անտառը
Բացառական՝ ումի՞ց, ինչի՞ց – տղայից, անտառից
Գործիական՝ ումո՞վ, ինչո՞վ – տղայով, անտառով
Ներգոյական՝ ո՞ւմ մեջ, ինչի՞ մեջ կամ ինչո՞ւմ – տղայի մեջ, անտառի մեջ կամ անտառում

Ընթերցանություն

Հովհաննես Թումանյան , Անգին քարը

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Բնութագրիր հեքիաթում ապրող ժողորդին. ներկայացրու նրա`

ա)թագավորությունը,

բ)հետաքրքրասիրությունը,

գ)աստվածավախությունը,

դ) բարյացակամությունը:

2.Բնութագրիր Իբրահիմին

Նախանձ և չար։

Գտիր այն հատվածը , որտեղ ասվում է ,թե որն է երջանկությունը:

«Ես մի գեղեցիկ, խելոք ու աշխատասեր կին ունեի ու երկու կարմրաթշիկ, առողջ, աշխույժ երեխա։ Ինձ համար երջանիկ ապրում էի, ու իսկի մարգարեի խոստացած դրախտն էլ չէր պետքս…»՛

Ինչո՞ւ է հեքիաթը վերնագրված <<Անգին քարը>>

Հարուն Ալ Ռաշիդ թագավորը Սայիդի նվիրած քարը Անգին քար անվանեց ու ամեն անգամ, դատաստան տեսնելիս, դնում էր սեղանին, իր առջևը, էնպես էր դատաստան տեսնում։ Ավանդությունն ասում է, թե նրա նման էին վարվում նրա հաջորդները՝ արաբական մյուս թագավորները։

2. Տրված բառերի գործիական հոլովաձևերը( ումո՞վ , ինչո՞վ) կազմիր։

ա)Որդով, հայրիկով,քույրով,քաղաքով,անտառով,փողոցով:

բ)Ուրախությունով,քաջությունով,օգնությունով:

Posted in Մայրենի, Ուսումնական նյութեր

Մայրենի (Հոլովում)

Բառերի այնպիսի փոփոխությունը, որից կախված է նրանց պաշտոնը նախադասության մեջ կոչվում է հոլովում։

Հայերենում հոլովվում են գոյականը և որոշ դերանուններ։

Ուղղական հոլովը բառի ուղիղ, անփոփոխ ձևն է:Ուղղական հոլովը որևէ վերջավորություն չունի: Պատասխանում է ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ(ը), ինչե՞ր(ը) հարցերին: Ուղղական հոլովn ունի և՛ անորոշ, և՛ որոշյալ առումներ՝ գիրք-գիրքը:

Սեռական հոլով

Սեռական հոլովը ցույց է տալիս այն առարկան, որին պատկանում կամ վերաբերում է որևէ բան: Սեռական հոլովը պատասխանում է ո՞ւմ , ինչի՞ , ինչերի՞ հարցերին: Սեռական հոլովում բառը կարող է ունենալ -ի, -ու, -ան, -վա, -ոջ, -ց  վերջավորություններ, կամ բառի մեջ որևէ ձայնավոր կամ երկհնչյուն կարող է փոխվել ո -ի կամ ա -ի:

ուղղական- ծառ,ֆիզիկա

սեռական-ծառի,ֆիզիկայի

Ընթերցանություն

  1. Ավետիք Իսահակյան, Ռավեննայում

Արարատի ծեր կատարին
Դար է եկել, վայրկյանի պես,
Ու անցել:
Անհուն թվով կայծակների
Սուրն է բեկվել ադամանդին
Ու անցել:
Մահախուճապ սերունդների
Աչքն է դիպել լույս գագաթին
Ու անցել:
Հերթը հիմա քոնն է մի պահ.
Դու էլ նայիր սեգ ճակատին
Ու անցիր…

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Անծանոթ բառերը դուրս գրիր և բացատրիր։

Անհուն-3. Անեզրական, անծայր, անվերջ, անսահման:

2.Դուրս գրիր ուղղական և սեռական հոլովներով դրված գոյականները

Արարատի, վարկյանի, կայծակների

3.Փորձիր մի քանի նախադասությամբ պատմել բանաստեղծությունը։

2.Հարցում արտահայտող բառի փոխարեն պահանջող ձևով ՝ հոլովով գրիր թանգարան բառը։

Տարիներ շարունակ (թանգարանը) սիրով ընդունում էր այցելուներին։

(Թանգարանի) տնօրենը ոգևորվել էր նոր գտածոյով։

Posted in Մաթեմատիկա, Ուսումնական նյութեր

Մաշտաբներ մաս 2 (մաթեմատիկա)

217․ Մանրակի լայնությունը 1 ։ 5 մասշտաբով գծագրում 8 սմ է։ Որքա՞ն կլինի այդ մանրակի լայնությունը 1 ։ 4 մասշտաբով գծագրում։ Լուծում
5 x 8 = 40
40 : 4 = 10
Պատ.՝ 10 սմ

219․ Բանվորը պիտի պատրաստեր 80 մանրակ։ Հերթափոխի վերջում նա նախատեսված աշխատանքը կատարել էր 130 %-ով։ Քանի՞ մանրակ էր պատրաստել բանվորը։

1)80:100×130=104

Պատասխան՝104 մանրակ։

221․ Դպրոցում կա 480 աշակերտ։ Նրանց 35 %-ը մասնակցել է մարզական մրցումներին։ Աղջիկները մրցումների մասնակիցների 25 %-ն են։ Քանի՞ աղջիկ է մասնակցել մրցումներին։

1)480։100×35=168

2) 168:100×25=42

Պատասխան՝ 42 աղջիկ։

224․ Շրջանագծի շառավիղը 3 սմ է (տե՛ս նկ. 9)։ Ինչի՞ է հավասար ուղղանկյան մակերեսը։ ա) x : 25 = 2 : 5
25 x 2:5=10
10 : 25 = 2 : 5
դ)65/y=13/9
65 x 9=585
585:13=45

Posted in Ուսումնական նյութեր

Մայրենիի տնայինառաջադրանք 10.17.22

Ընթերցանություն,Վիլյամ Սարոյան ,Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Անծանոթ բառերը դուրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրիր։ Չկար.

2.Ինչերի հետ է համեմատվում Քրիստինեն,,դուրս գրիր համեմատությունները։

3.Ընտրիր քո սիրած փոքրիկ հատվածը պատմվածքում և դուրս գրիր գոյականները։

Ես գիտեի, որ իմ զարմիկ Մուրադը կարողանում է կյանքը վայելել ավելի լավ, քան ուրիշ որևէ մեկը, որ երբևէ սխալմամբ աշխարհ է եկել։ Բայց այս մեկին չէի կարող հավատալ նույնիսկ ես։

Նախ իմ ամենավառ հիշողությունները կապված էին ձիերի հետ, և իմ տենչանքը ձի հեծնելն էր։

Զարմիկ, Մուրադ, կյանք, աշխարհ:

4..Բնութագրիր Արամին

Նա շատ բարի էր, արդար և ճիշտ արարքների կողմից էր, բարձր էր պահում իրենց պատիվը: Նաև շատ խելացի էր, պարզ ու հանգիստ:

5.Մուրադին՝ ա) մեղադրիր, բ) արդարացրու ,գ) բնութագրիր

Ես մեղադրում եմ Մուրադին ձիու գողության մեջ: Եթե ձին պետք էր նրանց, նրանք կարող էին ուղղակի քաղաքավարի խնդրել, և ժամանակավորապես ստանալ ձիուն:

Նաև ես արդարացնում եմ Մուրադին: Ինչ որ չափով դա այդքան էլ գողություն չի համարվում: Նրանք երեխաներ էին, և իրենց տարիքում դա այդքան էլ գողություն չէ: Ես կարծում եմ, որ մի կողմից կարելի Մուրադին արդարացնել, քանի որ նրանք շատ էին սիրում ձիերին:

Բնութագրեմ Մուրադին: Նա շատ խորամանկ, մյուս կողմից կարող եմ ասել նաև հիմար, կյանքին հեշտ նայող, ճարպիկ տղա էր: Տեսքը այնտեղ չէր նկարագրվում, բայց կարող եմ ասել, որ հոգու խորքում նա նույնպես շատ ազնիվ էակ էր:

3.Լրացուցիչ առաջադրանքներ

1.Տրված բառերը խմբավորիր ըստ խոսքի մասերի։

2.Հող,սղոց,բուժակ,փայտ,պտուտակ,վիրավոր,բուժել,բժիշկ,մաքուր,սրսկել,հարթ,կանաչ,զգուշորեն,կարգին,համառորեն,գարնանային,փայլուն։

Գոյական-վիրավոր, հող, սղոց, բուժակ, փայտ, պտուտակ, բժիշկ

Ածական — մաքուր, հարթ, կանաչ, գարնանային, փայլուն

Բայ- բուժել, սրսկել

Մակբայ — զգուշորեն, համառորեն, կարգին:

3.Կետերի փոխարեն գրիր ուն կամ յուն ածանցը։

ա ) Քամին խաղում էր պաղպաջուն ալիքների հետ։

բ) Դողդոջուն ձայնը մատնեց , որ վախենում է։

գ) Սիրով էր տանում հիվանդի քրթմնջյունը ու բողոքը։

դ) Դալար սաղարթի սոսափյունը խաղաղություն էր բերում։

Posted in Ուսումնական նյութեր

Հայաստանի ծագումը

• Ո՞րն է հնդեվրոպական նախահայրենիքը։ Այն զբաղեցրել է Հայկական լեռնաշխարհը, փոքր Ասիայի Արևվելքը, Միջագետքի հյուսիսը և Իրանի հյուսիս արևելքը:
• Ի՞նչ գիտեք հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի մասին։ Ի՞նչ այլ լեզվաընտանիքներ կարող եք նշել։
• Ի՞նչ է ավանդազրույցը։ Դա կոչվում է ավանդական զրույց, որով խոսում են բոլոր երկրներում
• Ներկայացրե՛ք հայերի ծագման մասին պատմող հայկական ավանդազրույցը։ Հայերը համարվում են դյուցազուն Հայկի ժառանգներ: Համարյա թե բոլոր զրույցներում հայ ազգը ներկայանում է, որպես մեծ և քաջ ժողովուրդ: