Posted in Մայրենի

Կրկնություն (Մայրենի)

Հարցեր և առաջադրանքներ։

Հնչյուն-Ձայն

բառ-Հնչյուններից տառերից կազմված իմաստ արտահայտող շարք

բառակապակցություն- Երկու բառից կազմըվածմի խումբ

նախադասություն։- Բառերից կազմըված խումբ որը արտահայտում է իմաստ

Հայոց լեզվի զարգացման փուլերը։ Գրաբար, միջին հայերեն, աշխարաբար

Ակտիվ և պասիվ բառապաշար։ Ակտիվ բառապաշարի բառերնեն այն բառերը որոնք մեք օգտագործում ենք մեր խոսքի մեջ։

Պասիվ բառապաշարի բառերնեն այն բառերը որոնք կիրառվում են աշխատանքի մեջ։

Գրքային և խոսքային բառապաշար։ Գրքային բառերնեն որոնք կիրառվում են գրքերում

Դարձվածքներ։

Հոմանիշներ, հականիշեր։

Հոմանիշները նուն իմաստ առտահայտող բառերնեն

Հականիշները հակառակ իմաստ Առտահայտող բառերնեն բառերնեն

Գոյական անուն։