Posted in english, Ուսումնական նյութեր

easter

U.kDeferencesArmenia
eat choclite eggseat eggs eat real eggs
children find a chocolate eggsArmenian people love to play eggs fight
kids love to eat chocolate bunnies,
because bunnies hide the chocolate eggs
with traditional rule,
people coloring the eggs

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s