Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա օրենքներ կոտորակների գումարման համար

Թվաբանական օրենքներ  կոտորակների գումարման համար

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

1 Օգտագործելով կոտորակների գումարման օրենքները՝ հաշվեքառավել հարմար եղանակով․

2. Ի՞նչ կոտորակներ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն․ որպեսզի ստացվի հավասարություն․

3. Ուղղանկյունանիստի բարձրությունը դմ է, լայնությունը՝ դմ, իսկ երկարությունը բարձրության և լայնության գումարից ավելի է վերջինիս  մասով։ Որքա՞ն է ուղղանկյունանիստի երկարությունը։

Posted in Русский язык

Руский язык

Магия чисел — практическая часть

А. Барто. Звонки

Я Володины отметки
Узнаю без дневника.
Если брат приходит с тройкой —
Раздаются три звонка.
Если вдруг у нас в квартире
Начинается трезвон –
Значит, пять или четыре
Получил сегодня он.
Если он приходит с двойкой,
Слышу я издалека:
Раздаются два коротких,
Нерешительных звонка!
Ну, а если единица –
Он тихонько в дверь стучится.

1. Сравни выделенные слова. На какие вопросы они отвечают? Найди числительные. Три, два, четыре.

2. Найди числительные

  • Три, тройка.
  • трое, тройник.
  • троюродный, тройник.
  • тройка, три.
  • тройник, трое.
  • Пятак,
  • пятый,
  • пятиклассник,
  • пять.
Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու 5ի առաջադրանքներ

Վարժ․ 176

Իշխել-իշխույթ, իշխում, բժշկել-բժիշկ, բուժում, բացել-բացույթ, բացում, ուսուցանել-ուսուցիչ, ուսուցում, ճեղքել-ճեղքույթ, ճեղքում, պահել-պահում, հյուսել-հյուսույթ, հյուսում, գրել-գրում, գրույթ, գործել-գործույթ, գործում, զգալ-զգում, հարցնել-հարցույթ, հարցում։

Վարժ․ 177

Քաջություն, մեծություն, գեղեցկություն, հատկություն, հասարակություն, հարմարություն, դեղնություն, գունատություն, հնչողություն, շքեղություն, պերճություն, խեղճություն, տկարություն։

Վարժ․ 179

Վարժություն Ա խմբում բոլոր բառերը փոքրատառով են սկսում, իսկ Բ խմբում բոլորը մեծատառով։