Posted in Ուսումնական նյութեր

Դասարանում

163

գոյական-Կաղնի աղջիկ գետ բուք ճշմարտություն Գայանե տուն կատու կաղամբ հեռուստացույց Հայաստան վարդ Վարդուհի լիճ ալիք մարտ կառապան մառտակարգ հեծանիվ ինչ պատմություն թռչուն թռիչք գարուն արև։

Ածական-հայտնի մեծ կանաչ բարի տգեղ անտուն բարկացկոտ գունավոր խակ հետաքրքիր փշոտ հզոր բարձր հմուտ մարտական եռանիվ ալ պատմական բարեկամական խիզախ շքեղ գարնանային արևոտ երկար։

164

Ա խմբի բառերը բոլոր բառերը ածական էն իսկ Բ խմբինը բոլորը գոյական