Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու հինգի առաջադրանքներ

Առ 185

Կատուն մռմռում էր․ երևի նեղացրել էին։

Երեխան նվնվում էր․ երևի նեղացրել էին։

Մարդը ցատկեց ցանկապատից դուրս։

Գնդակը ցատկեց ցանկապատից դուրս։

Continue reading “Հայոց լեզու հինգի առաջադրանքներ”