Posted in Ուսումնական նյութեր
  1. Составьте словосочетания:

Детская комната, Детки рисунок, Детская пальто.

Золотое ключ, Золото кольцо, Золотой монета.

Горячия вода, Горячи источник, Горячиа молоко.

Смели поступок,Смелья решение,Смелая мысль.

2. Допишите предложения подходящими по смыслу сочетаниями слов.

(Слова для справок: весель зимни солнце, темнеа зимний ночь, высоки небо, мягкие снег, хитри рыжи лисица, трескучий мороз, ярки зимние звезды, легккие серебристи иней, красивие узоры, робки длинноухие зайчишка)

Posted in Ուսումնական նյութեր

Выпишите словосочетания «прилагательное + существительное», укажите род и число

Брат-братский, плоскость-, ангел-англский, январь-январский, чех-чехьская, мужик-мужской, турист-туристьская, грек-грекска.

Posted in Ուսումնական նյութեր, Իմ ստեղծագոռծությունները

Գարնան մասին չմացող գյուղ

Ես արթնացա, բայց ոչ իմ տանը այլ մի տանը, որի պատերը ծառեր էին, իսկ տանիքը տերևներ։ Դե սկսենք վերհիշել, թե ոնց ես հայտնվեցի այս տանը։ Ես առավոտը արթնացա նպատակով, որ կգտնեմ մի հրաշալի տուն։ Ես ընկա ճանապարհ, հասա մի գյուղի, որտեղ գարուն չէին տեսել։ Ես սկսեցի խոսել մի գյուղացու հետ։

Նա ասաց․

-Մենք գարուն չենք տեսել, և ի՞նչ է դա։

Ես պատասխանեցի․

— Դա եղանակ է, որում ամեն ինչ ծաղկում է։

Եվ ես հարցրեցի․

—Որտեղի՞ց ես հայտնվեցի այդ տանը։

Նա պատասխանեց ․

— Լավ, կասեմ, մենք էինք ցանել ծառերը ,և քո տունը այդպիսի տպավորութուն է թողնում իսկ երկրորդ պատճառ, քո ուզածը իրականա։

Գարուն է բացվել․ երաժշտություն