Posted in Մայրենի

Իմ ստեղծած խաղալիքը

Ես կուզենայ ստեղծել մի խաղալիք մեքենա։ Մեքենան ճանապարհին դնելիս նա կդարնա իրական։ Այդ խաղալիքը ստեծելուց ես կհեշտացնեմ լիքը-լիքը վարորդների գործը։ Այսքանով չի վերջանում նրա հնորոավորությունները նա նաև կկարողանա խոսել և կունենա ինքնակառավարման հնարավորություն կկարողաանա նաև ճանաչել ձեռքի չափը և կհասկանա թե միացնել ինքնակառավարոումը։ այսինքն կկարողանաք դա վստահել անչափահասներին։

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանում 09.19.22

Ընտրիր բոլոր կանոնավոր կոտորակները:

 • 9/7
 • 9/8
 • 88/24
 • 8/104
 • 3/13
 • 104/16
 • 16/24
 • 11/88

Ներկայացրու2 թիվը 5 հայտարարով կոտորակի տեսքով:

2=10/5

Ութ խնձորը պետք է հավասար բաժանել 9տղաների միջև (խնձորները միանման են):

Որքա՞ն կհասնի յուրաքանչյուրին:

apple.jpg

Պատասխան՝  խնձոր: 8/9

Գրիր խառը թիվը՝ հինգ ամբողջ յոթտասներեքերորդ:

5Ամբ 7/15

Կոտորակը ներկայացրու բնական թվի տեսքով:

20/5= 4

Անջատիր անկանոն կոտորակի ամբողջ մասը՝

276/11= 25Ամբ 1/276

Քանորդը գրիր խառը թվի տեսքով՝

379:21= 21Ամբ 1/379

Ներկայացրու 5Ամբ8/12 խառը թիվը անկանոն կոտորակի տեսքով:

5Ամբ8/12= 13/12

k-ի բերված արժեքներից ընտրիր այնպիսինները, որոնց դեպքում 35/43−k կոտորակը կանոնավոր է:

 • 8
 • 7
 • 2
 • 1
 • 4
 • 5
 • 9
 • 3
 • 6

Լուծիր հավասարումը՝ t−3/20=8

Պատասխան՝ t= 163

Լուծիր հավասարումը՝

294/x+15=7

Պատասխան՝ x=27

n-ի բերված արժեքներից ընտրիր այնպիսինները, որոնց դեպքում 24−n/20 կոտորակը անկանոն է:

 • 2
 • 7
 • 1
 • 9
 • 6
 • 5
 • 8
 • 3
Posted in Մայրենի

Իմ երազանքի տոներ

Իմ երազանքի տոների մասին

Բարև բոլորին ես Արեգ Տոնոյաննեմ։ Ես շատ եմ սիրում զբաղվել սպորտով, պարապում եմ կառատե և ֆուտբոլ։ Իմ երազանքի տոնն է ևրոպայի առաչնությունում հաղթելը նաև ես շատ կուզենամ անցնել ուրարտուի ֆուտբոլի ակադեմիա։ Ուզում եմ դառնալ օդացչու կուզենաի նաև իմ առջին թռիչքի օրնել դառնար իմ ընկերների և բարկեմների համար դա դառնար տոն։ Կուզենաի ,որ այդ բոլոր տոները կամակերպվեին հայաստանում։

Posted in english

English 09.15.22

September 5-9

Lesson one
Classwork-Introduction.
Homework

Complete the sentences with the forms of to be in the present simple (am, is, are).

 1. I am at home.
 2. She is not at home in the morning.
 3. We are in the park.
 4. This is my new laptop.
 5. Our friends are on their summer holidays.
 6. Uncle George is a good football player.
 7. The dog is under the table.
 8. He is very funny.
 9. The shoes is white.
 10. You are right.
 11. Susan is good at tennis.
 12. They are in the house.
 13. His T-shirts is cool.
 14. My sister is a good swimmer.
 15. She is in Italy.

Change the verb into the correct form:

1. London  (is) in England.
2. The summer  (is) hot.
3. She  (drives) very well.
4. They (opens) the store at 8:00.
5. Linda  (is) a very pretty girl.
6. I (have) several jobs.
7. Water (boils) at 100 degrees.
8. Water  (freezes) at 0 degrees.
9. My sister  (speaks) English.
10. He  (has) a big apartment.
11. A triangle  (has) three corners.
12. My birthday  (is) in June.
13. Books (have) pages.
14. Dogs  (are) good friends.
15. I  (work) hard.

Posted in բնագիտություն

Բնագիտություն 09.14.22

Պատասխանել հարցերին։

 1. Ո՞ր երևույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա։ Այն երևութները որոնց ժամաբակ նյութի արտաքինը փոխվում է բայց ագրեգատայինը չէ։
 2. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ։ Համի փոփոխումը արտաքինիի փոփոխումը հոտի փոփոխումը։
 3. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների համար անհրաժռշտ մի քանի պայման։

Տնային առաջադրանք։

 1. Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ։ լոցկու այրվելը, երկաթի ժանգոտելը
 2. Լուսասինթեզը համարվու՞մ է քիմիական ռեակցիա։ Այո
Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 09.14.22

3/15 կոտորակը փոխարինիր ավելի փոքր հայտարար ունեցող կոտորակով:

3/15= 1/5

Կոտորակը փոխարինիր նրան հավասար, ավելի փոքր համարիչ ունեցող կոտորակով:

Տեղադրիր անկրճատելի կոտորակ:

16/52=4/ 13\

1/9 կոտորակը գրիր 27 հայտարարով կոտորակի տեսքով:

1/9=3/27

Ժամացույցի ո՞ր մասն է ներկված կանաչով:

10min.png

Ներկված է 1/6րդ մասը:

Մեկ րոպեի ո՞ր մասն է կազմում 2վայրկյանը:

2վայրկյանը կազմում են րոպեի1/30րդը:

Լրացրու նախադասության սովորական կոտորակը:

Եթե աշակերտները պետք է գրեն 144 էջ, իսկ Վարդանը արդեն գրել է 18 էջ, ապա նա գրել է էջերի 1/8 մասը:

Posted in Մաթեմատիկա

Սովորական կոտորակի գաղափարը

Գրիր սովորական կոտորակի տեսքով՝ մեկ երկրորդ:

Պատասխան՝  1/2

Տրված է 8/31 կոտորակը: Գտիր կոտորակի տարրերը:

Կոտորակի հայտարարը

 թիվն է: 8

Կոտորակի համարիչը

 թիվն է: 31

Ճանապարհի երկարությունը 14 կմ է: Մեքենան անցել է այդ ճանապարհի 7 կմ-ը:

Ճանապարհի ո՞ր մասն է անցել մեքենան:

Պատասխան (ստացված կոտորակը մի կրճատիր)՝ մեքենան անցել է ճանապարհի -րդ մասը: 1/2

Posted in Մայրենի, Ուսումնական նյութեր

Մայրենի 09.12.22

Խոսքը կազմվում է նախադասությունից և բառերից։ Իսկ բառերը՝ հնչյուններից։ Հայերեն բառերը սովորաբար 1-ից ավելի հնչյուներից են կազմված օրինակ՝ թանակ, գիրք։ Հայերենում շատ քիչ բառեր կան, որոնք կազմված են մեկից ավելի հնչյունից։ Այն հնչյունը կամ հնչյունախումբը, որը իմաստ է արտահայտում կոչվում է բառ։ Առանց իմաստի բառ չկա։ Ունի շեշտ և առանձին գորձառություն։ Հայերենում շեշտը դրվում է վերջին վանկի ձայնավորի վրա։

Տնային առաջադրանք

սա սովորումեք

միավանկ և բազմավանկ բառեր

Բազմավանկ- Երևան Թիֆլիս,Լառնակա, Գյումրի, կապան։

միավանկ- տուն, հաց, թուր, սուր սար, բութ։