Posted in Մաթեմատիկա, Ուսումնական նյութեր

Խառը թվերի համեմատումը

< և > նշաններից ո՞րը պիտի լինի աստղանիշի փոխարեն:

2 5/6∗3 2/7

Ընտրիր ճիշտ նշանը:

 • >
 • <

Ընտրիր խառը թվերից ամենամեծը:

 • 2 31/20
 • 3 11/60
 • 1 17/80

Ընտրիր այն խառը թվերը, որոնք ընկած են 3213-ի և 6713-ի միջև:

 • 4 5/13
 • 5 4/13
 • 2 9/13
 • 7 10/13

Խառը թվերից ո՞րն է մեծ`

62050, թե՞ 42680

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

 • 4 26/80
 • 6 20/50

Համեմատիր 7429 և 7413 խառը թվերը:

Ընտրիր ճիշտ անհավասարությունը:

 • 7 4/29<7 4/13
 • 7 4/29>7 4/13

Համեմատիր 114/7 անկանոն կոտորակը և 16 2/7 խառը թիվը:

11/47 անկանոն կոտորակը փոքր էմեծ էհավասար է

16 2/7 խառը թվից ( հավասար է ):

Համեմատիր կոտորակները:

5/27<27/5

Համեմատիր խառը թվերը:

Տեղադրիր >, < կամ = նշանը:

12 3/44 <12 5/33

214/7 անկանոն կոտորակը համեմատիր 30 բնական թվի հետ:

2147<30-ից: