Posted in Ուսումնական նյութեր

I can order in a cafe

white coffee-կաթով կոֆե

black coffee- սև կոֆե

cappuccino-կապուչինո

espresso-եսպռեսօ

tea with milk-կաթով թեյ

hot chocolate-տաք շոկոլադ

orange juice-նարնջի հյութ

baguette-ֆռասիկան հաց

sandwich white bread-սենդվիչ սպիտակ հացով

sandwich brown bread- սենդվիչ սև հացով

toasted sandwich-տաքացրած սենդվիչ

roll-բուռգեռ

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s