Posted in english

English homework 09.22.2022

I played football against 7ht classes. I played as right midfielders. I made 1 assist. My team won 7:5. I liked this game. I want to play it again. I like football because all members of the team are important. They should play with each other for winning the game. Miss Anahit you can organize it again.

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s