Posted in Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկայի ստուգատես

Չորրորդ կան առ

Զարկ՝ նախքան հեծանիվ քշելը՝ 70

 Զարկ՝ հեծանիվ քշելուց հետո՝ 75

600դմ ճանապարհ՝ 28վրկ- ում 

1վ-ում՝ 600:28= դմ/վ արագությամբ 21 (12)

1ժ-ում՝ 1ժ=3600վ 3600×21=75600