Posted in Մաթեմատիկայի ստուգատես

Առաջին և երկրորդ կանգառներ

Պատկերի անվանում ՝ուղղանկուն

Երկարություն 21sm

լայնություն 14 sm

պարագիծ 2×21+2×14=66

պարագիծը արտահայտված միլիներով 660 mm

մակերես-294 sm

Աշխատանքի տեվողություն 50 վ

Պատկերի անվանում բազմանկյուն

մակերես 7×9=63 3×4=12 63+12=75sm

պարագիծը արտահայտված միլիներով

Աշխատանքի տեվողություն ՝ 1

պարագիծ 12+12+12+18+18=36+36=72sm

Աշխատանքի տեվողություն 5 8wpe