Posted in english

My family

My family lives in Raffi street. In my family 3 boys and 1 girl. I, my brother, father and my mother. My father is working in IT company. My brothers’ name is David My fathers’ name is Karen my Mothers’ name is Liana she is very beautiful. My brother’s 7 years old.

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s