Posted in english, հայրենագիտությաուն

Կոնդ Kond

Հայերեն

Մենք մայսի հինգին գնացել ենք Կոնդ թաղամաս։ Այնտեղ մենք ծանոթացել ենք պարոն Նաիրիի հետ։ Նա մեզ տարել է Կոնդի ամենասիրուն վայրերը օրինակ մզկիթը և աղբյուրները։ Կոնդ մտնելիս այնպիսի տպավորությունա ոնցոր պոռտալի մեջով անցնես դեպի հին Երևան։

English

Today we went to Kond district. There we met Mr. Nairi. He took us to Kond’s favorite places, such as the Persian mosque of 16th century. To get the impression of entering Kond, go through the old portal to the old Yerevan.