Posted in osen, Մայրենի

Աշուն օր

Սևուկ ամպեր վար եկան

Օրան, օրան,

Սարի վրա շար եկան։

Ծագեց առավոտ

Պաղեց, սառավ օդ։

Գոռաց երկինք, բուք արավ,

Հևաց, հևաց.

Ծերուկ երկիր սուգ արավ։

Ճաքեց հեռուն ամպ,

Երկիր դողաց-բա՛մբ։

Բողբոջ արև 

Դողաց, սողաց,

Արյուն-ամպից քող կապեց։

Վառեց լեռան լանջ,

Լեռան ցավատանջ։

Տեղաց անձրև մաղ տալով,

Մարմանդ-մարմանդ,

Հոգնած տերև շաղ տալով։

Երկիր քուն դրավ,

Եվ թռչուն թռավ։

Հուզված առուն փախ տվավ

Սողուն-սողուն,

Ձորում մշուշ կախ տվավ։

Քամին ելավ վեր,

Արավ տարուբեր։

Մոխիր ամպեր ժիր եկան

Դալուկ-դալուկ,

Սարի վրա ցիր եկան։

Հալեց աշուն օր

Կյանքիս սևավոր։

2. Կարմիրով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Օրան Քաղած հացահատիկ՝ հունձ, որ պետք է կալսվի:

Պաղեց-սառեց

 Հևաց-արագ և ընդհատաբար շունչ քաշել, հեթհեթալ:

  Մարմանդ-Մեղմ, հանդարտ: Մարմանդ քամի: 

Դալուկ-Դժգույն, գույնը գցած, գունատ

3. Կանաչով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա գրիր այդ բառերի հոմանիշները:

Աառավոտ-լուսաբաց, արևածագ

,  արև-արեգակ,

  Քող-շղարշ,

 Քուն-նինջ,

 մշուշ-մառախուղոտ, 

Քքամի-փոթորիկ,

 ժիր-ուրախ

4. Կապույտով գրված արտահայտությունները գրի՛ր մեկ բառով:

վար եկան-,

  շար եկան-շարվեցին,

 բուք արավ-բքեց,

 սուգ արավ-սգեց,

 մաղ տալով-մաղելով,

 շաղ տալով-շաղելով,

 փախ տվավ-փախավ,

 կախ տվավ-կաղեց, 

ցիր եկան-ցրվեցին

5. Ընտրի՛ր բանաստեղծական  6 տներից որևէ մեկը, պատկերացրո՛ւ՝ աշնանային օրվա որ պահն է, պատմի՛ր այդ հատվածը, ապա նկարի՛ր:

Սև ամպերրը գալիս են սարերի վրա, բուք են անում, այս ամենին հաջորդում է արևի արթնացումը ու ամպերի պարտությունը։