Posted in Մայրենի

Մշուշների շղարշի տակ

Հորինի՛ր աշնանային մի սիրուն հեքիաթ: Հեքիաթդ նկարի՛ր ու վերնագրի՛ր:

Անգի՛ր սովորիր  նաև Համո Սահյանի «Մշուշների շղարշի տակ…» բանաստեղծությունը:

Մշուշների շղարշի տակ

Աշնան խաշամն է խշխշում,

Քամու ձեռքերն անհամարձակ,

Ամպի փեշերն են քաշքշում:

Ամպը լեզուն կուլ է տվել,

Հնար չունի որոտալու:

Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,

Չէ, երևի ձյուն է գալու:

Առաջադրանքներ

 1. Կապույտով նշված բառերը բացատրի՛ր:խաշամի,խաշամն  [գոյական] (ժողովրդական)

Նույնն Է՝ Խազալ: անհամարձակ Ոչ համարձակ, համարձակություն չունեցող։ Որոտալ Դղրդալ, ուժգին ձայնով՝ աղմուկով պայթել՝ բանել՝ շարժվե։ կծկվել[չեզոք բայ] Կծիկ դառնալ, կծիկի ձև ընդունել։

2. Կանաչով նշված բառերի հոմանիշները գրի՛ր:մշուշների շաղարշ մեգ շաղարշի հոմանիշ չեմ  գտել։ քամի Հողմ

3. Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը:Մշուշների շղարշի տակ

Աշնան խաշամն է խշխշում,

Քամու ձեռքերն անհամարձակ,

Ամպի փեշերն են քաշքշում:

4. Կարդալիս՝

ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում,դեղին,չորացած տերևների գույնը

բ)  ի՞նչ ձայներ ես լսում:քամու ամպի լեզուն կուլ տալու

Posted in Ուսումնական նյութեր

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է

Հոկտեմբերի 26

՝

Անգի՛ր սովորիր Համո Սահյանի «Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է…» բանաստեղծությունը:

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է,

Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ,

Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են,

Դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ:

Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը

Աշնան քամուն են ծափահարում:

Քամին է այս ծով գանձերի տերը,

Այս ոսկու տերը՝ մեծահարուստ:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ինչպե՞ս ես հասկանում հետևյալ պատկերը.

Ջրվեժը,-ջուրը ժայռից թափվում է

առուն,բարակ գետակ

ծառը,-կանաչ գեղեցիկ մի բան

ծտեր թռչող կենդանի

Աշնան քամուն են ծափահարում-քամին թույլ ձայն է հանում:

 1. Ո՞ր պատկերն է քեզ ավելի շատ դուր գալիս: Պատասխանդ հիմնավորի՛ր:ջրվեժ որովհետև ջուրը վերեվից թափվումա
 2. Ինչո՞վ է աչքի ընկնում բանաստեղծությունը՝ գույնո՞վ, ձայնո՞վ, թե՞ շարժումով: գույնով,Դո՛ւրս գրիր այն տողերը, որտեղ “գույն” կա:Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է։ Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ, Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են, Դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ,

 1. Գրի՛ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Ոսկեզօծվել, տաս տառ տասնմեկ հնչյուն

տերև, չորս տառ հինգ հնչյուն

ոսկի, չորս տառ հինգ հնչյուն

ջրվեժջինգ տառ հինգ հնչյուն

5. Բանաստեղծությունը գրավոր պատմի՛ր և նկարի՛ր:

Առաջադրանքները կատարի՛ր բլոգումդ:

Posted in osen, Հեռավար ուսուցում, Մայրենի, Ուսումնական նյութեր

Մայրենի 22.10.20

1.Հաշվի´ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Օրինակ՝

Երևան — 5 տառ, 7 հնչյուն:

Արև-երեգ տառ չոր հնչյուն

ոզնի-չորս տառ հինգ հնչյուն

ոհմակ-հինգ տառ վեց հնչյուn

հրեղեն-վեց տառ վեց հնչյուն

երախտամոռ-ինը տառ տաս հնչյուն

տերև-չորս տառ հինգ հնչյուն

հարևան-վեց տառ յոթ հնչյուն

եղանակ-վեց տառ յոթ հնչյուն

սեղան-հինգ տառ հինգ հնչյուն

երազ-չորս տառ հինգ հնչյուն

2. Տրված բառերը վանկատի՛ր (վանկերի բաժանի՛ր): Բառերի դիմաց գրված է վանկերի քանակը:

Օրինակ՝ արահետ (3)- ա-րա-հետ

Արահետ (3)-

կածան (2)-կա, ծան

հերոս (2)-հե, րոս

բերանբաց (3)-բե, րան, բաց

արկածային(4)-ար, կա, ծա, յին

արդարադատ (4)-ար, դար, ա, դատ

կարգապահ (3)-կար, գա, պահ

հերթական (3)-հեր, թա, կան

մատակարարել (5)-մատ, ա, կա, րա, րել

ազատասեր (4)-ազ, ատ, ա, սեր,

3Տրված են վանկերՎերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանվածբառերը

Օրինակ` թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

Ա. Տե-րև, ա-րև-մուտք, ա-րև-կող, Տա-թև: 1.տերև, արև, մուտք։ 2.Արևի կող Տաթև

Բ. Տե-րե-վա-թափ, անձ-րե-վա-յին, ա-րե-վոտ, սե-վուկ,  բե-վե-ռա- յին,  ձե-վա-կան, թե-վա-վոր,  ու-ղե-վոր: Տերևաթափ, անձրևային, արևոտ, սեվուկ, բեվեռային, ձեվական, թեվավոր, ուղեվոր

4.  Նախորդ վարժության Ա և Բ  շարքի բառերը գործածելով՝ մի սիրուն աշնանային  պատմություն հորինի՛ր:

Աշնանային գեղեցիկ օր

Մի օր տերևաթափ եղավ ծառերը ասեցին ես ինչու մեր սիրուն զգեստերը թաթվեցին—աշունն պատասխանեց քամին փչեց

Posted in Ուսումնական նյութեր

Ծիրանի ծառը

 1. Պատմվածքից դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
 2. Մուգ գույնով նշված հատվածները բացատրի՛ր (բանավոր):
 3. Բլոգումդ գրի՛ր կարծիք պատմվածքի մասին: Քո կարծիքով տղաների արարքը գողությո՞ւն էր: շատ լավ շատ արկածսային շատ հետաքրքիր
 4. Վերնագրի՛ր պատմվածքի երեք մասերը: Յուլիսիսը հարևաների մոտ, Յուլիսիսը ընկերների մոտ, Յուլիսիսը ծիրանի ծառի մոտ
 5. Բլոգումդ պատմի՛ր ընկերներիդ հետ իրականացրած ամենատպավորիչ արկածներից մեկի մասին: պատով բարձրանալը որ գնդակը հանել
 6. Գրի՛ր նշված բառերի հոմանիշները՝ ամբար-պադվալ, առաջնորդ-գլխավոր վճռական-ուզող, հնազանդ- խելոք հռչակավոր-Մեծահռչակ :
 7. Գրի՛ր նշված բառերի հականիշները՝ վեհանձն-ստոր վճռական-չենթարկվող հնազանդ-ըմբոստ մատղաշ-հասած խակ-հասուն :
Posted in բնագիտություն

բնագիտություն 21.10.20

Մեծությամբ հիներորդն է: Գրեթե ամբողջությամբ սառցապատ է: Այստեղ պետություններ չկան: Ամենացուրտ և քամոտ մայրցամաքն է: Հարավային բևեռը Անտարկտիդայում է, իսկ հյուսիսայինը՝ Արկտիկայում: Դրանք երկրագնդի հակադիր կողմերում են:

Ողողվում է խաղաղ օվկիանոսի, Ատլանտյան օվկիանոսի և հնդկական օվկիանոսի ջրերով, որոնք մշտապես ծածկված են լողացող սառցալեռներով (այսբերգներով):
Անտարկտիդան ծածկված է —- կմ հաստությամբ սառույցով։ Այստեղ բուսականություն չկա, դրա համար էլ Անտարկտիդայում բնակվող կենդանիները սնվում են ծովային բույսերով և կենդանիներով։

Posted in Հեռավար ուսուցում, հայրենագիտությաուն

Իմ հերոսը

Իմ հերոսը հայրիկն է։

Ինքը խելացի է։ ուժեղ է բարի։ 37 տարեկան է։ Սիրում է սպորտ, բնություն։Առանց նրա ես շատ քիչ բան կիմանայի։

Նա ուժով նման է Տորք Անգեղին։ Խելքով նման է Հայկին։ Նա միշտ մտածում է որոշումներ ընդունելուց ու իմ հետ շաատ շատ հետաքրքիր բաներից է խոսում։ Ես նրանից եմ իմացել վիկինգների ու կելտական ազգերի մասին։

Posted in Ուսումնական նյութեր

Գումարում։ Գումարման ստուգումը հանումով

Դասարանական առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։

Գումարելի+Գումարելի=Գումար
4156+123=4279

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։

Օրինակ՝ 4156+123=4279

+4156 Ստուգում՝4279   
  123    123   
 4279   4156   

585+585=1170

+ 585 Ստուգում՝1170   
  585    585   
 1170     6 9   

82844+7258=

+ 8 Ստուգում՝ 8  
   7 8     7  
  9 0 1 0 2    7 5 5 7  

4758+645

+ Ստուգում՝     
   6         
  5 40 3    4 1 3   

11111+11684

+ 1 1 1 1 1 Ստուգում՝ 2  
  1    1 1 1 1 1  
  2 2 5    1 1 6 8 4  

1147+5689

+     Ստուգում՝       
               
               

47859+16982

+      Ստուգում՝       
                
                

6729+1284

+      Ստուգում՝       
                
                

2 Հանումով ստուգի՛ր ճիշտ է արդյոք կատարվել գումարումը։

Օրինակ՝ 9999+55=10054

Ստուգում՝10054 
     55 
   9999 

25+7897=7922

Ստուգում՝      
        
        

978+167=1154

Ստուգում՝      
        
        

3․ Երբ կանգառում ավտոբուսից իջավ 7 ուղևոր և ավտոբուս բարձրացավ 12 ուղևոր, ավտոբուսում ուղևորների թիվը դարձավ 24։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում մինչև կանգառ։

4  Գնացքը երկու օրում անցավ 1255կմ ճանապարհ։ Երկրորդ օրն այն անցավ 25կմ-ով պակաս ճանապարհ, քան անցել էր առաջին օրը։ Որքա՞ն ճանապարհ է անցել գնացքը երկրորդ օրը։

Տնային առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով

672+672

+     Ստուգում՝       
               
               

9182+98

+     Ստուգում՝       
               
               

1487+561

+     Ստուգում՝       
               
               

89621+3810

+      Ստուգում՝       
                
                

2 Երկու օրում Գայանեն վաճառեց 240կգ վարունգ։ Առաջին օրը նա վաճառեց 20կգ ավելի, քան երկրորդ օրը։ Հաշվի՛ր, թե որքան է կազմում երկրորդ օրվա վաճառքի գումարը, եթե առաջին օրվանը կազմում է 10400դրամ։