Posted in Ուսումնական նյութեր

Գումարում։ Գումարման ստուգումը հանումով

Դասարանական առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։

Գումարելի+Գումարելի=Գումար
4156+123=4279

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։

Օրինակ՝ 4156+123=4279

+4156 Ստուգում՝4279   
  123    123   
 4279   4156   

585+585=1170

+ 585 Ստուգում՝1170   
  585    585   
 1170     6 9   

82844+7258=

+ 8 Ստուգում՝ 8  
   7 8     7  
  9 0 1 0 2    7 5 5 7  

4758+645

+ Ստուգում՝     
   6         
  5 40 3    4 1 3   

11111+11684

+ 1 1 1 1 1 Ստուգում՝ 2  
  1    1 1 1 1 1  
  2 2 5    1 1 6 8 4  

1147+5689

+     Ստուգում՝       
               
               

47859+16982

+      Ստուգում՝       
                
                

6729+1284

+      Ստուգում՝       
                
                

2 Հանումով ստուգի՛ր ճիշտ է արդյոք կատարվել գումարումը։

Օրինակ՝ 9999+55=10054

Ստուգում՝10054 
     55 
   9999 

25+7897=7922

Ստուգում՝      
        
        

978+167=1154

Ստուգում՝      
        
        

3․ Երբ կանգառում ավտոբուսից իջավ 7 ուղևոր և ավտոբուս բարձրացավ 12 ուղևոր, ավտոբուսում ուղևորների թիվը դարձավ 24։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում մինչև կանգառ։

4  Գնացքը երկու օրում անցավ 1255կմ ճանապարհ։ Երկրորդ օրն այն անցավ 25կմ-ով պակաս ճանապարհ, քան անցել էր առաջին օրը։ Որքա՞ն ճանապարհ է անցել գնացքը երկրորդ օրը։

Տնային առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով

672+672

+     Ստուգում՝       
               
               

9182+98

+     Ստուգում՝       
               
               

1487+561

+     Ստուգում՝       
               
               

89621+3810

+      Ստուգում՝       
                
                

2 Երկու օրում Գայանեն վաճառեց 240կգ վարունգ։ Առաջին օրը նա վաճառեց 20կգ ավելի, քան երկրորդ օրը։ Հաշվի՛ր, թե որքան է կազմում երկրորդ օրվա վաճառքի գումարը, եթե առաջին օրվանը կազմում է 10400դրամ։