Posted in osen, Հեռավար ուսուցում, Հորինուկներ, Ուսումնական նյութեր

Անսովոր ծաղիկը

Կար-չկար մի անսովոր ծաղիկ կար։ Նա այնքան գեղեցիկեր  որ տարա տուն պահեցի անցավ մի օր երկու օր երեք օր  և ես հերուստացուցեյ նայում և թեյ խմում   մեկել գնացի որ նրանց  ջուր բերեմ  որ ջրեմ մեկել տեսնեմ որ  նա թեյիս մոտ նստած     ուզումե  խմել և ես տեսնումեմ նրան և հականումեմ որ նա թիթեռնիկա  և հասկացա որ ցողունները խոտերեն։

This slideshow requires JavaScript.