Posted in osen, Հեռավար ուսուցում, Մաթեմատիկա, Ուսումնական նյութեր

07.05.2020

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

654187 – վեց հարյուր հիունչորս հազար հարյուր տասնութ

485950 –  չորս հարյուր ութսունհինգ հազար ինն հարյուր հիսուն

475100 – չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար հարյուր Continue reading “07.05.2020”