Posted in osen, Հեռավար ուսուցում, Մաթեմատիկա, Ուսումնական նյութեր

մաթեմատիկա 13.05.2020

  1. Պատմի՛ր 674 820 թվի մասին:
  2. Թիվը գրի՛ր տառերով. Վեց հարյույ յոթանասունչորս հազար ութ հարյուր քսան
  3. Ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 600,000 70 4 800 20
  4. Հարևան թվերն են 674 821, 674 819
  5. Հաջորդող թիվն է 674 821, 674 819
  6. Նախորդող թիվն է674 819
  7. Մեծացրո՛ւ 258.145-ով, 80813-ով.

Continue reading “մաթեմատիկա 13.05.2020”