Posted in Մաթեմատիկաըի ստուգատես

Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում

Մենք 1-ին ուսումնական շրջանին սովորեցինք ծավալ հաշվել կրկնեցինք չափման միավորներ և սյունակաձև բաժանում բազմապատկում գումարում հանում և մնացորդով բաժանում թեմաները։ Սովորեցինք խորանարթի մակերևույթի մակերեսը հաշվել։ Սովորել ենք բաղանելիության հայտանիշներ։

Ներկայացնեմ ինձ համար ամենա հետաքրքիր թեմաները

մաթեմատիկա ամանորին

Նոյեմբեր ամսվա ինքնաստուգում

Ահա ինձ հետաքրքրող թեմաներ

Իմ մաթեմատիկայի բաժինը