Posted in Ուսումնական նյութեր

Самостоятельная работа

К водопаду мы думали отправиться расствете, но вышли поздно. Солнце уже пекло. Дорога тянулась по берегу моря. Под ногами хрутели чёрные водоросли. волны их выкинули на берег, а солнце высушило. К вечеру добрались до места. Мы расположились у скалы. Но вот солнце спряаталось и сразу спустились сумерки. Мы розложили костёр и устроили ночлег.

Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու 5-ից առաջադրանքներ

96.

Աստղ+իկ, արկղ+իկ, թիթեռ+նիկ, թերթ+իկ, գետ+ակ, նավ+ակ, դռ+նակ, թռչն+ակ, խոզ+ուկ, գառն+ուկ, հայր+իկ, մայր+իկ, տատ+իկ, քաղցր+իկ, անուշ+իկ, որդի+ակ, տաք+ուկ, հարսիկ։

Continue reading “Հայոց լեզու 5-ից առաջադրանքներ”