Posted in Մաթեմատիկա

Պարապունք

Գումարման զուգորդական հատկությունը

Տնային առաջադրանքներ

1․ Հաշվի՛ր օգտագործելով գումարման զուգորդական հատկությունից։

700+630+70=1400

415+392+8=815

5440+60+493+7=6000

2․ Հաշվի՛ր տրված կողմերով քառանկյան պարագիծը՝ օգտվելով գումարման զուգորդական հատկությունից։ 13

3․ Մեծ միավորներից մեկն արտահայտի՛ր փոքր միավորով։ 

33մ6դմ=336դմ

2տ5ց 25ց

23ց15կգ 245կգ

32կգ50գ 32050 գ

4․ Համեմատի՛ր 

7կգ850գ < 8կգ200գ

8տ40կգ  <8տ400գ

90տ10ց < 91տ

75ց32կգ = 7տ532կգ

5․ Հայկի մտապահած թվին գումարելով 64՝ կստանանք Արայի մտապահած թիվը։ Ո՞ր թվերն են մտապահել նրանք, եթե այդ թվերի գումարը 2344 է։ 2344-64=2280:2=1140+64=1208 1140 1208

6․ Երկու թվերից մեկը մյուսից մեծ է 25-ով։ Գտի՛ր այդ թվերը՝ գիտենալով, որ դրանց գումարը 425 է։  425-25=400 400:2=200+25=225 200,225

7․ Երեք հավասար թվերի գումարը 600 է։ Որքա՞ն է այդ թվերից երկուսի գումարը։ 600:3=200×2=200

8․ Հաշվի՛ր, թե քանի թվանշան է պետք բոլոր քառանիշ թվերը գրելու համար։ 

9