Posted in Մաթեմատիկա

Պարապունք 69

Մասերի համեմատումը

Տնային առաջադրանքներ 

1․ Համեմատի՛ր։ 

15 <14

112>116

1123 =1124

118 =118

2․ Թվերը դասավորիր 

աճման կարգով․

116,1143,19,124,1142,114

1143114212411611419

3․ 8400լ տարողությամբ երկու ջրավազաններից լցված են առաջինի 14մասը և երկրորդի 15 մասը։ Ջրավազաններից որու՞մ ավելի շատ ջուր կա։ Որքա՞ն է նրանցում եղած ջրի քանակների տարբերությունը։ 8400:4=2100 8400:5=1680 2100>1680

4․ Ջրավազանում կար 1250լ ջուր, որը կազմում է նրա տարողության 14մասը։ Որքա՞ն է այդ ջրավազանի տարողությամբ։1250×50=5250 

5․ Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։ 

5056+2142=7070

2014=3535-1521

6․ Ավտեմեքենան առաջին օրը գնաց 80կմ/ժ արագությամբ 5ժ, իսկ երկրորդ օրը՝ 85կմ/ժ արագությամբ 3ժ։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան այդ երկու օրում։ 80×5=400 85×3=255

Posted in Ուսումնական նյութեր

Հաջորդական թվեր

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 243 է։ 243-1=142 242:2=121 121+1=122 121, 122

2․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական զույգ թվերը, որոնց գումարը 442 է։ 442:2=221 221-1=220 220+2=222  220, 222

3․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական կենտ թվերը, որոնց գումարը 212 է։ 212-2=210 210:2=105 105+2=107 107 105

4․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 213 է։

213-3=210 210:3=70 70+1=71 71+1=72 պատ՛․70, 71, 72,  

5․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական թվերը, որոնց գումարը  219 է։

219-3=216 216:3=72 72+1=73 73+1=74 պատ․՛72, 73, 74,  

6․ Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 135 է։ Գտեք այդ թվերը։ 

135-6=129=43 43+2=45 43+4=47 պատ․՛43, 45, 47,

7․ Գտիր այն երկու հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 241 է: 141-1=140 140:2=70 70+1=71 պատ․՛ 70, 71,

8․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական զույգ թվերը, որոնց գումարը 242 է։

242-2=240 240:2=120 120+2=122  պատ․՛120, 122

9․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական կենտ թվերը, որոնց գումարը 412 է։

412-2= 410 410:2=205 205+2=207 պատ․՛ 205, 207

10․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական թվերը, որոնց գումարը 432 է։

432-3=429 429:3=143 143+2=145 143+4=147

11․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական  թվերը, որոնց գումարը  180 է։

 180-3=177 177:3=59 59+1=60 59+2=61

12․ Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 69 է։ Գտեք այդ թվերը։  

69-6=63 63:3=21 21+2=23 21+4=25

13 Կատարի՛ր գործողությունները․

2կգ550գ+4կգ640գ-1կգ300գ=5կգ 890գ

8լ80մլ+1լ980մլ-5լ250մլ=4լ810մլ

Posted in Մաթեմատիկա

Հաջորդական թվեր

Հաջորդական թվեր

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 243 է։ 243-1=142 242:2=121 121+1=122 121, 122

2․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական զույգ թվերը, որոնց գումարը 442 է։ 442:2=221 221-1=220 220+2=222  220, 222

3․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական կենտ թվերը, որոնց գումարը 212 է։ 212-2=210 210:2=105 105+2=107 107 105

4․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 213 է։

213-3=210 210:3=70 70+1=71 71+1=72 պատ՛․70, 71, 72,  

5․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական թվերը, որոնց գումարը  219 է։

219-3=216 216:3=72 72+1=73 73+1=74 պատ․՛72, 73, 74,  

6․ Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 135 է։ Գտեք այդ թվերը։ 

135-6=129=43 43+2=45 43+4=47 պատ․՛43, 45, 47,

7․ Գտիր այն երկու հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 241 է: 141-1=140 140:2=70 70+1=71 պատ․՛ 70, 71,

8․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական զույգ թվերը, որոնց գումարը 242 է։

242-2=240 240:2=120 120+2=122  պատ․՛120, 122

9․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական կենտ թվերը, որոնց գումարը 412 է։

412-2= 410 410:2=205 205+2=207 պատ․՛ 205, 207

10․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական թվերը, որոնց գումարը 432 է։

432-3=429 429:3=143 143+2=145 143+4=147

11․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական  թվերը, որոնց գումարը  180 է։

 180-3=177 177:3=59 59+1=60 59+2=61

12․ Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 69 է։ Գտեք այդ թվերը։  

69-6=63 63:3=21 21+2=23 21+4=25

13 Կատարի՛ր գործողությունները․

2կգ550գ+4կգ640գ-1կգ300գ=5կգ 890գ

8լ80մլ+1լ980մլ-5լ250մլ=4լ810մլ

Posted in Մայրենի

Հ. Թումանյան. Մոծակն ու մրջյունը

Գիժ մոծակի պարի ժամին

Զարկեց հանկարծ աշնան քամին,

Ուժը խըլեց, ուշքը տարավ:
Գիժը մին էլ մըտիկ արավ,
Որ էն արև
Աշխարհքն արդեն պատած ողջ սև,
Լացով, թացով սուգ է անում,
Դողում, պարում ու դալկանում…
Շուտիկ, շուշտիկ իրեն կինն էլ
Սուսիկ-փուսիկ կողքից կորել,
Ով գիտի՝ ինչ ծակ էր գըտել,
Մինչև գարուն մեջը մըտել:
Սոված, սառած
Ու սալարած
Վեր թըռավ՝ վար, դես ընկավ՝ դեն,
Ժիր Մըրջյունի տաքուկ ու շեն
Բանը հիշեց, ելավ գընաց,
Դըռան առջև տըխուր տըզզաց.
— Բա՜ց արեք, բա՜ց…
Էս տարաժամ՝ թըշվառ ձենից
Կոպիտ, թուխ-թուխ,
Հաստագըլուխ
Մի պահապան զարթնեց քընից,
Ներսի մըթնում մի կերպ արավ,
Փակած դուռը նեղ ծերպ արավ,
Տեսավ՝ սևով, թևով զուգված՝
Դըռան առջև մինը տընկված,
Ոտները թել,
Ինքը մի գել:
— Հե՛յ, ո՞վ ես դու,
Ա՜խպերացու:
— Տը՛զ-պը՛զզ, ասավ, Մոծակն եմ ես.
Բա չե՞ս ասիլ՝ էսպես, էսպես.
Ամառն ամբողջ,
Ուրախ, առողջ,
Պայծառ ու տաք
Արևի տակ
Կինըս աշխույժ սազ էր ածում,
Ես էլ անհոգ խընդում, ցընծում,
Տեսակ-տեսակ պարեր պարում,
Սըրա նըրա թուշն համբուրում
Ու վայելում ամեն բանից,
Ամեն բարուց ու սեղանից,
Լիքը այգում,
Ճահճոտ մարգում,
Ճոխ տըներում,
Պալատներում…
Մի անգամ էլ, երբ որ էսպես
Պարում էի, մինը անտես
Էնպես զարկեց՝ ուշքըս անցավ:
Ուշքի որ գամ՝ ի՞նչ տեսնեմ լավ.—
Երկինքը թուխպ, երկիրը սև,
Դառը քամի, սառը անձրև,
Արար աշխարհն պաղել, փոխվել…
Կողքիցըս էլ կինս է փախել,
Էլ ի՞նչ ասեմ, ողջը մի-մի
Էն ի՞նչ լեզու կարա պատմի
Կամ ի՞նչ բերան,
Չըտեսնըվա՛ծ, հըրաշք մի բան…
Հիմի էսպես՝ սոված, մենակ,
Մընացել եմ պատերի տակ,
Տեղ չի ունեմ, կեր չի ճարվում:
Ես էլ եմ հո շատ մըճըրվում,
Բայց ի՞նչ անեմ, ո՞ւր գընամ էլ,
Երեսս էլի ձեզ եմ արել:
Աստծու սիրուն, մի՜ խընայեք,
Էս մի ձըմեռ շահեք, պահեք,
Մինչև նորից գարուն բացվի,
Աշխարհքն էլ ետ բարով լըցվի:
— Դե լա՜վ, դու կաց, ներս գընամ ես,
Տեսնենք՝ ներսից ինչ կասեն քեզ:
Ասավ պահնորդն ու մեջեմեջ
Կոկ սենյակներն անցավ անվերջ,
Մինչե հասավ ներսի տունը,
Ուր ապրում էր մեծ Մըրջյունը
Առատ կյանքով,
Իր համայնքով:
Գընաց իրենց լեզվով հայտնեց,
Մըրջյունը լուռ լըսեց, մըթնեց,
Ու ետ դարձավ
Էսպես ասավ.
— Գիժ Մոծակի համա՞ր եմ ես
Ողջ ամառը արևակեզ՝
Էնքան ջանքով
Ու տանջանքով
Տուն տեղ դըրել, ճամփա հարթել,
Ամբար շինել, պաշար կիտել,
Որ ամառը ծույլ պըտըտի,
Ձմեռը գա նըստի ուտի՞…
Մեր ծույլերին ջարդել ենք մենք,
Ուրիշ ծույլի՞ բերենք պահենք…
Կերթաս կասես էդ անպետքին,
Բանի, գործի ժամանակին
Ով փոխանակ աշխատելու,
Ուշք ու միտքը տա խընդալու,
Պարապ շըրջի, երգի, պարի,
Սըրա նըրա թուշն համբուրի,
Էս կուռ վազի, էն կուռ ցատկի,
Վերջը էդպես պիտի սատկի

  • Անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր

սուգ-Մեկի մահվան կամ հասարակական որևէ աղետի առթիվ արտահայտվող մեծ վիշտ, որ դրսևորվում է ընդհանուրի կողմից ընդունված արարողություններով, նշաններով ևն:

 թշվառ-Ողորմելի, կարեկցություն շարժող: Թշվառ մարդ:

թուխ-Սևին տվող մուգ գույնի, մուգ գորշագույն:

ամբար– Զանազան մթերքներ պահելու շենք կամ դրա մի մասը, շտեմարան:

դալկանալ-Դալուկ դառնալ, դժգունել:

  • Դո՛ւրս գրիր առակին համապատասխան առած-ասացվածքներ (2-3 առած): Ով աշխատի նա էլ կուտի
  • Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը ու կարմիրով ներկի՛ր:

Posted in Ուսումնական նյութեր

Տնային առաջադրանքներ

1 Թվարկի՛ր 33-ից մինչև 45-ը ներառյալ բոլոր կենտ թվերը։  33, 35, 37, 39, 41, 43, 45,

2 Որքա՞ն է երկու իրար հաջորդող կենտ թվերի տարբերությունը։ 2

3 Զու՞յգ են, թե՞ կենտ։ Պատասխանդ հիմնավորի՛ր օրինակներով։

125 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը 124, 126 զույգեն որովհետև առանց մնացորթի բաժանվում էն 2

Երկու կենտ թվերի գումարը զույգ է

Որևէ զույգ թվի նախորդ և հաջորդ թվերը կենտ թվեր

4․ Կատարի՛ր գործողությունը։

62դմ2սմ-5դմ8սմ =56 դմ 4 սմ

12ժ20ր-2ժ40ր=9 ժ 20 ր

82կգ-6կգ650գ= 75 կգ 350 գ

42դմ7սմ+5դմ8սմ=48 5 սմ

12կգ650գ+6կգ450գ=19 կգ 100 գ

12ժ20ր+2ժ40ր=15 ժ

5 Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։

10656։24=444

203=4872:24

2603+3637=6240

*-215=48001

6 Երկու թվերի գումարը 560 է։ Այդ թվերից մեկը մյուսից փոքր է 6 անգամ։ Որո՞նք են այդ թվերը։

560:7=80

80×6=480

7. Ընտրի՛ր այն թվերը, որոնք տեղադրելով a-ի փոխարեն՝ երկու անհավասարություններն էլ միաժամանակ տեղի ունենան։

6450, 1, 1240,  459,

a<1245        a>1200

a>214       a<1800

8. Ի՞նչ մնացորդ կստացվի։

(40+1):4

(40+2):4

(40+3):4

9 7 մեծ և 5 փոքր պարկերում կա 38կգ բրինձ։ 7 մեծ և 7 փոքր պարկերում՝ 42կգ։ Որքա՞ն բրինձ կա մեծ և փոքր պարկերից յուրաքանչյուրում։

10 Երեք հաջորդական կանգառներում ավտոբուսից իջնում է 3 ուղևոր, բարձրանում՝ 4-ը։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում ամենասկզբում, եթե երեք կանգառներից հետո դարձավ 15 ուղևոր։

Posted in Русский язык, Ռուսերեն

Весна

Весной жизнь как бутто начинается занова. Солнце снова начинает греть поля и горы. Природа просыпается от сна под белым одеялом. Весна похожа на жизнь на планете где всегда радуются. Я очень люблю весну.