Posted in Մաթեմատիկա

Պարապունք 69

Մասերի համեմատումը

Տնային առաջադրանքներ 

1․ Համեմատի՛ր։ 

15 <14

112>116

1123 =1124

118 =118

2․ Թվերը դասավորիր 

աճման կարգով․

116,1143,19,124,1142,114

1143114212411611419

3․ 8400լ տարողությամբ երկու ջրավազաններից լցված են առաջինի 14մասը և երկրորդի 15 մասը։ Ջրավազաններից որու՞մ ավելի շատ ջուր կա։ Որքա՞ն է նրանցում եղած ջրի քանակների տարբերությունը։ 8400:4=2100 8400:5=1680 2100>1680

4․ Ջրավազանում կար 1250լ ջուր, որը կազմում է նրա տարողության 14մասը։ Որքա՞ն է այդ ջրավազանի տարողությամբ։1250×50=5250 

5․ Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։ 

5056+2142=7070

2014=3535-1521

6․ Ավտեմեքենան առաջին օրը գնաց 80կմ/ժ արագությամբ 5ժ, իսկ երկրորդ օրը՝ 85կմ/ժ արագությամբ 3ժ։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան այդ երկու օրում։ 80×5=400 85×3=255