Posted in Մայրենի

Թռչող արջերը

Գարուն է եկել, արջերը երկար քնից հետո արթնացել են։ Եվ զարմացած են, որովհետև ամեն ինչ կանաչ է։ Երկար ձմռան քնից հետո արջերը իհարկե սովածացել են։ Սկսել են ման գալ մեղվի փեթակ։Բայց չկարծեք, որ նրանք սովորական արջեր են։ Ոչ, նրանք կարողանում էին թռչել։ Այդ հնարավորությունը նրանք օգտագործում են արագ մեղր գտնելու համար։ Նրանք գտան փեթակը, բոլորից շատ ուրախացավ փոքր արջը, որովհետև շատ քաղցրակեր է։ Երբ նրանք կերան, շատ ուրախացան, հետո գնացին իրենց սիրելի ծիրանենիներով պատրաստված կամարե ճանապարհը։ Այնտեղ լիքը ծիրան կար, նրանք պոկեցեին և գնացին իրենց բները և սկեցին պատրաստել ծիրանով կոմպոտ։