Posted in Մաթեմատիկա

Թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը

Թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը

Տնային առաջադրանքներ

1․ Հաշվի՛ր հատվածի երկարությունը՝ գիտենալով, որ նրա 15մասը 12սմ է։ 

5×12=60

2․ Գտի՛ր այն թիվը, որի․ 

17 մասը 14 է=7×14=98

16 մասը 20 է=6×20=120

19 մասը 22 է=9×22=198

3․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։ 

15սմ= 2 մմ

150կգ= 200 գ

115ր= 4 վ

120դմ=  5մմ

4․ Ջրավազանում կա 800լ ջուր, որը կազմում է նրա տարողության  16 մասը։ Որքա՞ն է ջրավազանի տարողությունը։ 6×800=4800

5․ Խանութում եղած ձմերուկի 14 մասը, որը կազմում է 2տ450կգ, վաճառվեց։ Որքա՞ն  ձմերուկ կար խանութում։ 4տ 900կգ

6․ Լրացրու աղյուսակը 

Մասը1213141618112124
Թիվը
482416128642
7236241812963

8․ 450կմ ճանապարհի 13 մասը ավտոմեքենան անցավ 50կմ/ժ, իսկ մնացած մասը՝ 75կմ/ժ արագությամբ։ Որքա՞ն ժամանակ նա ծախսեց այդ ճանապարհն անցնելու համար։ 450:3=150

150:50=3

450-150=300

300:75=4

3+4=7

9․ Աստղանիները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշաններով, որ ստանաս անհավասարություն։ 

298<299

7205>7215

5792<5793