Posted in Ուսումնական նյութեր, Անգլերեն

simple present

Եթե բառը ավարտվում է ss ch sh x o տառերով Ապա he she it

ի Ժամանակ ավելանում է es

he keses, his mother every  morning

my father watches TV every evening

She finishes hr xercisis

my brother go to school every  day

he svems \

 

 

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s