Posted in Հորինուկներ, Ուսումնական նյութեր

Շունն ու կատւն նոր ավարտ

– Համ ասիր,  համ չկարիր

Հոգնեցինք քու ձեռը ,

գլուխս սառեց, սառույց դարձավ։

Մյուս անգամ, որ գամ չեղավ, փողս կառնեմ , հետ կեթամ  իմ արվեստանոցը կշինեմ,

քեզ չեմ  թողի, որ գործ անես։

Կատուն ասաց․

-Հա ինչիս է պետք, սարքում ես, սարքի։