Posted in Ուսումնական նյութեր

siple

1)I work every day

2)you work every day

3)she works every day

1)we work every day

2)you work every day

3)they work  every day

Do I work every day?

do you every day?

doas she work every day?

do  we work?

do you work

do they work

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s