Posted in Ուսումնական նյութեր

Ամփոփում

Առաջադրանքներ

 1. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
  ա․ (88; 104); 2
  բ․  (85; 102);
  գ․  (31; 40);
  դ․  (140; 224); 2
  ե․  (45; 48; 81);
  զ․  (57; 76; 83);
  է․  (260; 325; 455) 5
 2. Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը․
  • ա․ [21; 28] 84,
  • բ․  [84; 108] 756
  • գ.  [160; 260] 2080
  • դ․  [14; 35; 42] 210
  • ե․  [15; 40; 45] 360
 3. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը․
  • ա․  [23; 31] 713
  • բ․   [32; 35] 1120
  • գ.   [54; 126] 1134
  • դ․   [48; 36; 54] 432
  • ե․   [51; 68; 85]։
Posted in Ուսումնական նյութեր

Հայոց լեզու 5 առաջադրանքներ

Վարժ․ 131

Ուրբաթ օրը կենդանին խնդիր է կազմել։

Պարգևը աշխատում էր դարփին։

Վարժ․ 132

Նուրբ, սրբել, դարփին, խաբել, թպրտալ, երբներանգ, երբեք, համբուրել, փրփրել, հինգշաբթի, ճամփորդ, դարպաս, ճանապարհ, աղբանոց, իբրև, եղբայր։

Վարժ․ 133

Թարգմանել, հագուստ, կարգ, պարգևատրել, երգիչ, օգուտ, անեծք, սայթակել, զորք, վարքաբեկել, գրկել, ձաքուկ։

Posted in Ուսումնական նյութեր

Մայրենի

 • Հ. Թումանյանի «Երկու սև ամպ» բանաստեղծությունն անգի՛ր սովորիր:
 • Ի՞նչն է գերակշռում բանաստեղծության մեջ՝ գո՞ւյնը, թե՞ շարժումը: Պատասխանդ պատճառաբանի՛ր:

Շատ սիրուն բնություն, որտեղ ամպերը իրար կըպած ու միասին գնում են քամու առաջ։

 • Նկարի՛ր բանաստեղծությունը, ապա ձայնագրիր:
 • Ո՞րն է բանաստեղծության գլխավոր իմաստն արտահայտող տողը: Դո՛ւրս գրիր և պատճառաբանիր, թե ինչու ես այդպես մտածում:

Իրար կըպած ու միասին,
Երկու սև ամպ, երկու սև ամպ…

Ինձ թվում է սա է գլխավոր իմաստն արտահայտող տողերը, որովհետև այստեղ մեզ սովորեցնում է, որ միշտ միասին լինենք։

 • Ի՛նքդ վերնագրիր բանաստեղծությունը: Անբախտ քամի։
 • Արձակ, գրավոր պատմի՛ր բանա