Posted in Русский язык

Руский язик 02.08.2022

Составьте словосочетания с глаголами.

Встретится — встретиться, освободится — освободиться, отразится — отразиться, вернутся — вернуться, веселится — веселиться, садится — садиться, чистится — чиститься, беспокоится — беспокоиться, ссорится — ссориться, проснутся — проснуться, познакомится — познакомиться.

Спишите, вставьте пропущенные буквы.

Надо было торопиться. Километра через два долина вдруг стала суживаться. Начали попадаться глинистые сланцы. Ширина долины то суживается метров до ста, то расширяется более чем на километр. Ответвления реки образуют такой лабиринт, в котором очень легко заблудиться, если не держаться главного русла. По хребту, поросшему лесом, надо идти осторожно, надо часто останавливаться, осматриваться, иначе легко сбиться с пути.

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 02.08.2022-02.07.2022

Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը

Դասարանական առաջադրանքներ 

1․ Գտե՛ք 12 և 16 թվերի այն բոլոր ընդհանուր բազմապատիկները, որոնք փոքր են 150-ից։  48, 96, 144:

2․ Գտե՛ք 14 և 16 թվերի այն բոլոր ընդհանուր բազմապատիկները, որոնք փոքր են 130-ից։ 112:

3 Գտե՛ք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը 

18 288 32

24 24 6

75 75 15

16 144 36

27 108 12 

36 և 64

4 Գտե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենափոքր ընհանուր բազմապատիկը նրանց արտադրյալն է․

4, 7, 14

3311, 9

12, 15, 25

5․Առնվազն քանի՞ մետր պաստառ պիտի լինի մեկ գլանափաթեթում, որպեսզի հնարավոր լինի այն առանց մնացորդի օգտագործել և՛ 3մ, և՛ 4մ բարձրությամբ պատեր պաստառապատելու համար։ 3×4=12

6․ Ունենք 8սմ2մմ և 5սմ 1մմ կողմերով ուղղանկյուն և 6սմ7մմ կողմով քառակուսի։ Ուղղանկյա՞ն պարագիծն է ավելի մեծ, թե՞ քառակուսունը։  1) 2x(82+51)=266մմ
2) 4×67=268մմ

Տնային առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք 30 և 50 թվերի այն բոլոր ընդհանուր բազմապատիկները, որոնք փոքր են 500-ից։

30-30, 60, 90
50-50,100, 150

2 Գտե՛ք 23 և 17 թվերի այն բոլոր ընդհանուր բազմապատիկները, որոնք փոքր են 170-ից։

23-23, 46, 69
17-17, 34, 51

3 Գտե՛ք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։

70 և 90-[70,90]=[90,70]=6300

132 և 77-[132,77]=[77,132]= 10164

45 և 81-[45,81]=[81,45]= 3645

200 և 125 –[200,125]=[125,200]= 25000

65 և 39-[65,39]=[39,65]= 2535

1 և 100=100

4 Գտե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենափոքր ընհանուր բազմապատիկը նրանց արտադրյալն է․

17, 10, 34

12, 26, 55

20, 39, 42

5 Լոգասենյակի պատը, որն ունի քառակուսու ձև, երեսպատված է ուղղանկյունաձև հախճասալիկներով, որոնցից ամեն մեկի երկարությունը 30սմ է, իսկ լայնությունը՝27սմ։ Ամենաքիչը ի՞նչ երկարություն կարող է ունենալ լոգասենյակի պատը։

1) 27×30=810
2) 810:3=270սմ

                                           Պատ․՝ 270սմ։

6 Երկուլիտրանոց և երեքլիտրանոց անոթներով տեղափոխում են 80լ արևածաղկի ձեթ։ Երկուլիտրանոց անոթները նույնքան են, որքան երեքլիտրանոցները։ Ընդամենը քանի՞ անոթ է օգտագործված։

1) 2+3=5լ
2) 80:5=16
3) 16×2=32լ
4) 16×3=48լ
5) 32+48=80լ

                               Պատ․՝ 16 անոթ։