Posted in Ուսումնական նյութեր
  1. Գրիր 30-ի բոլոր բաժանարարները։  15, 3, 10, 2,

2 Ո՞ր թիվն է 18-ի ամենափոքր բաժանարարը։

3 Քանի՞ բաժանարար ունի 12-ը։ Ո՞ր թվերն են դրանք։ 

4 Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները։

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s