Posted in Հորինուկներ, Մայրենի

Չարաճճի ընկույզը

Lինում է, չի լինում մի մեծ ընկույզ է լինում և տղա է ու նրա անունը Չարիկ: Նա միշտ ուրախ է լինում ։ Մի անգամ նրան ծառի վրայից բռնեցին խանութի ճանապարհին: Մենակ նրան չէ, նրա հայրիկին էլ տարան վաճառելու: Նրանց միանգամից առան մյուս ընկույզների հետ և տարան: Երբ վերցրեցին, որ կոտրեն, նա խլռտաց, բայց չկարողացավ ազատվել, նրա բախտը չբերեց: Նրա հայրիկն էլ բռնեցին: Հետո ընկույզ մայրիկը հեռուստացույց նայելուց տեսավ, որ նրանք վտանգի մեջ են, արագ հասավ քաղաք և փրկեց նրանց։