Posted in Ուսումնական նյութեր

Մաթռմաթիկա 12.14.22

 1. 30 թիվը ներկայացրե՛ք՝
  ա) նույն նշանն ունեցող երեք արտադրիչների արտադրյալի
  տեսքով, 6x5x1=30
  բ) չորս արտադրիչների արտադրյալի տեսքով. այդպիսի արտադրյալում
  քանի՞ արտադրիչ նույն նշանը պիտի ունենա։5x4x2x1
 2. Բերե՛ք այնպիսի երեք ամբողջ թվերի օրինակ, որ նրանց արտադրյալը
  լինի բացասական թիվ, իսկ ցանկացած երկու հարևան
  թվերի արտադրյալը` դրական: -35, +14, -6
 1. Բերե՛ք այնպիսի երեք ամբողջ թվերի օրինակ, որ առաջին երկու
  թվերի արտադրյալը
  լինի բացասական թիվ, իսկ բոլոր երեքի
  արտադրյալը հավասար լինի զրոյի:

 2. Կրկնենք անցածը

 1. Կաթից ստացվում է 20 % սերուցք, իսկ սերուցքից՝ 18 % կարագ։
  Որքա՞ն կարագ կստացվի 50 կգ կաթից։
 2. 50×100
Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա ամբողջ թվերի բազմապատկման օրենքներ

Առանց հաշվելու պարզիր, թե ո՞ր արտահայտություններն են իրար հավասար:

 • 59⋅(−25)
 • (−59)⋅(−25)
 • (−25)⋅59

Արտահայտությունը արտագրիր առանց փակագծերի:

−(−27)=27

Պարզիր, թե ո՞ր արտահայտությունների արժեքներն են իրար հավասար:

 • 39⋅60
 • (−60)⋅(−39)
 • −39⋅60

Արտագրիր հետևյալ արտահայտությունը առանց փակագծերի:

Պատուհանում առանց բաց թողնված տեղերի գրիր թվերը և «⋅», «+» կամ «−» նշանները:

Բազմապատկման նշանի փոխարեն օգտագործիր  «∗» նշանը:

(−15)⋅(−49)+(−79)=-15x(-49)x(-79)=-58065

Ձևափոխիր 91⋅(−10)⋅(−42) արտահայտությունը:

Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը:

 • 42⋅91⋅10
 • (−91)⋅(−10)⋅(−42)
 • 10⋅91⋅(−42)
 • (−42)⋅91⋅(−10)

8−8⋅23 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:

Պատասխան՝ 8−8⋅23=64⋅(1−23)

1. Կիրառելով բազմապատկման բաշխական օրենքը` 5−5⋅18 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:

Պատասխան՝ 5−5⋅18=25⋅(1−18)

Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական օրենքը՝ ձևափոխիր արտահայտությունը:

Մեծությունները գրիր առանց բաց տեղերի, բազմապատկման նշանի փոխարեն օգտագործիր «∗» նշանը:

−43⋅2=86

11−583 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:

Պատասխան՝ 11−583=-6413⋅(1−53)

Կիրառելով բազմապատկման բաշխական օրենքը` հաշվիր այս արտահայտության արժեքը՝ 7⋅(−3)+(−3)⋅8

Պատասխան՝ 7x-3=21+8x-3=45

Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

−5+(−5)+(−5)+(−5)+(−5)+(−5)=30

Պարզիր, թե ո՞ր արտահայտություններն են իրար հավասար:

 • 2⋅(−21)
 • (−21)⋅(−2)
 • 21⋅(−2)
 • (−2)⋅21

Պարզիր, թե որո՞նք են հավասար −91⋅y⋅x արտահայտությանը:

Ընտրիր ճիշտ տարբերակները:

 • −91⋅x⋅y
 • −x⋅91⋅y
 • 91⋅y⋅(−x)
 • −91⋅(−x)⋅y
 • (−91)⋅(−y)⋅(−x)
 • y⋅x⋅(−91)
 • −y⋅x⋅(−91)

29−1450 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:

Պատասխան՝ 29−1450=1200

⋅(1−29)

Կիրառելով բազմապատկման բաշխական օրենքը՝ հաշվիր:

5⋅5−11⋅5+14⋅5−20⋅5−5=1995

Լուծիր (y−2)⋅(y−2)−17⋅(y−2)=0 հավասարումը:

Առաջինը տեղադրիր փոքր արմատը:

Պատասխան՝ y1=y2=17

Posted in Մայրենի

Մայրենի 13.12,22

13.12,22

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ։ Արմատները բաղադրյալ բառի կազմում կարող են լինել հնչյունափոխված և անհնչյունափոխ։

Միայն արմատներով կազմված բաղադրյալ բառերւ կոչվում են բարդություններ կամ բարդ բառեր։Օրինակ՝ գծագիր,մեծահոգի։

Արմատով և մեկ կամ մի քանի ածանցով կազմված բաղդրյալ բառերը կոչվում են ածանցավոր բառեր ,օրինակ՝ միություն ,նախագիծ։

Մեկից ավելի արմատներով և ածանցով կազմված բառերը կոչվում են բարդածանցավոր ,օրինակ՝ դպրոցաշինություն,մեծահոգաբար։

 1. Անտառ և եղևնի նկարագրիր գործածելով ինչքան հնարավոր է շատ հոմանիշներ։

Անտառ- ծառաշատ, ծառաստան, դարաստան, ծառուտ, անտառակ, անտառուտ, անտառիկ, պուրակ

Եղևնի- տոնածառ, Եղևին, եղատ, խիժաբեր եղևին

2. Ընդգծված բառակապակցությունները փոխարինիր ածանցավոր բառերով։

Պոչով  մի կենդանի էր գալիս։

Չգիտեի ,որ այդքան զորեղ հսկա ես։

Այդտեղ որսորդները երկոտանի զարմանալի կենդանի են տեսել։

Երկրորդ անգամ հայտնվողը նույն ձին չէր,սրա պոչը մի քիչ երկար էր ,գույնն էլ ՝ մի քիչ դեղին։

Իբրև հայր՝ խրատում էր ու համոզում, որ ներող լինի։

Որպես մտերիմ՝ հազորդումմ էր , որ մի օր էլ տանը մնա։

Եղբոր նման օգնում է ու հետևում , որ վատ բան չանես։

Թշնամու նման եք խոսում։

Հարցը( իր յուր ձևով) լուծեց ու գնաց։

Տրված բաղադրյալ բառերը բաժանիր բառակազմական միավորների։

Ա․Մարդանման- բարդ, մեծատուն-բարդ,սառնասիրտ-բարդ,ընկերասեր-բարդ,գործընկեր-բարդ։

Բ․Նմանություն ,տնակ,սառնություն,սրտիկ,ընկերանալ,սիրել,գործիք,գործիքային,գործիքավորել։ածանցներ

Ընդգծված բաղադրյալ բառերը փոխարինիր բառակապակցություններով։

Մարգարիտից բաղկացած կաթիլները տարբեր մեծության են լինում։

Աշխարհում ամենից մեծ լոնդոնյան թանգարանի մեծահռչակ ութսունհինգ գրամանոց մարգարիտն է։

Համպարը բարձր արժեք ունեցող նյութ է,որը գործածվում է լավագույն օծանելիքների արտադրության մեջ։

Դա սևավուն ,քարանման նյութ է , որը միայն կաշալոտի աղիներում է լինում։Դա մեծ մասամբ հանում են տեգահատ կաշալոտի աղիներից,բայց երբեմն ծովափին էլ կարող են գտնել։

Posted in Русский язык

Новогодний Расказ

Зелёний дедь мороз

Каждый новый год планеты Земля бывает радостным и грустным, я расскажу вам о моем самом счастливом новом году. В ту ночь я собрала сумку для сна, мама украсила меня и подарила лыжи, дедушка с зеленой бородой и брат спросили, почему одежда Санты зеленая.

 • Я очень люблю природу, поэтому я одет в зеленое. ответил: ты очень любишь природу, у меня есть для тебя отдельная одежда, ты любишь кормить животных, ты кормишь собак и кошек, которых встречаешь на улице, за это я дам тебе попугая. Сказал Дед Мороз
  Я пожелал ему удачи и сказал, не меняй эту одежду, чтобы другие дети не завидовали.
Posted in english

A charity run

New words

today- այսօր

tomorrow-Վաղը

yestrday- երեկ

Charity- Բարեգործություն

Church- Եկեղեցի

Antures- Մուտք

Good look- Հաջողություն քեզ

Actuali-իրականում

race-մրցավազք

Posted in english

Gichin Funakoshi

[1]Gichin Funakoshi (船越 義珍, Funakoshi Gichin, November 10, 1868 – April 26, 1957) was the founder of Shotokankarate-do, perhaps the most widely known style of karate, and is known as a “father of modern karate”.[2] Following the teachings of Anko Itosu and Anko Asato,[3][4] he was one of the Okinawan karatemasters who introduced karate to the Japanese mainland in 1922, following its earlier introduction by his teacher Itosu. He taught karate at various Japanese universities and became honorary head of the Japan Karate Association upon its establishment in 1949.

Gichin funakshi to four karate

Posted in Մաթեմատիկա

(Մաթեմաթիկա) Ամբողջ թվերի օրենքներ

 1. Ձևակերպե՛ք ամբողջ թվերի գումարման տեղափոխական օրենքը։ A+b=b+A
 2. Ձևակերպե՛ք ամբողջ թվերի գումարման զուգորդական օրենքը:Եթե գումարելիներից մեկին մի թիվ ես գումարում պատասխանին ել այդ թիվը կգումարվի
 3. Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք գումարման տեղափոխական
  օրենքի ճշտությունը.
  ա) –9, –1=-10, գ) +8, –10=-2, ե) –13, +14=1, է) +8, 0=8,
  բ) –3, +7=+4, դ) –21, +12=-9, զ) 0, –7, ը) +1, –4=-3։
 4. Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք գումարման զուգորդական
  օրենքի ճշտությունը.
  ա) –7, +2, +10-ճիշտ, գ) –10, –6, –3-ճիշտ, ե) –20, 0, +19-ճիշտ,
  բ) 0, +4, –11-ճիշտ, դ) –16, +8, –14-ճիշտ, զ) +15, +20, –25-ճիշտ։
 5. Գրի՛ առեք արտահայտությունը և հաշվե՛ք նրա արժեքը.
  ա) –3 և –4 թվերի գումարին գումարել 11-ին հակադիր թիվը,=(-18)
  բ) –7-ին հակադիր թվին գումարել 8 և –18 թվերի գումարը,=(-3)
  գ) 8 և –5 թվերի գումարին հակադիր թվին գումարել –17 թիվը:=(-20)
 6. (–27) + (–13) գումարին գումարե՛ք առաջին գումարելիին հակադիր
  թիվը։=-13
 7. Հանումը փոխարինե՛ք հանելիին հակադիր թվի գումարումով և
  հաշվե՛ք՝
  առանձին գումարելով դրական գումարելիները, առանձին՝
  բացասականները.
  ա) 55 – 6 + 7 – 4 – 19, գ) –81 + 96 – 34 + 52 – 17,
  բ) –72 + 8 – 11 + 18 – 25, դ) –19 + 24 – 50 + 31 – 62։
 8. Տրված են 15, –16, 15 թվերը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ ցանկացած երկուհարևան թվերի գումարը բացասական թիվ է, իսկ բոլոր երեք թվերի գումարը` դրական։
 9. Հաշվե՛ք.
 10. ա) 2 · | –11 + 4 | – | +5 – 8 |, դ) | 8 – 4 + 2 | · | 7 – 7 |,
 11. բ) 10 · | –2 + 1 | + 6 · | – 4 – 9 |, ե) | 9 – 5 + 4 | ։ | –16 + 14 |,
 12. գ) | 3 – 4 – 1 | · | 2 + 7 – 12 |, զ) | 25 + 6 – 1 | ։ | –17 + 4 + 8|։

Գտե՛ք այն թիվը, որի`
ա) 3 %-ը հավասար է 60-ի, գ) 20 %-ը հավասար է 53-ի,
բ) 17 %-ը հավասար է 340-ի, դ) 2 %-ը հավասար է 37-ի:

Posted in Մաթեմատիկա

Ամբողջ թվերի բաժանում Առաջադրանք 2(Մաթեմատիկա)

9⋅(−3)=-27

Նշիր դծալը

 • Երկու բացասական թվերի քանորդը բացասական թիվ է:
 • Բացասական թիվը դրական թվի վրա բաժանելիս ստացվում է բացասական թիվ:

Կատարիր բաժանումը:

ա) −43:1=-43

բ) (−341):(−1)=341

Կատարիր բաժանումը:

24:(−6)= -4

Կատարիր բաժանումը բացասական թվի վրա:

Եթե քանորդը բացասական է, ապա առաջին պատուհանում տեղադրիր մինուս նշանը:

99:(−33)=-3

Կատարիր բաժանում բացասական թվի վրա:

Առաջին պատուհանում տեղադրիր «+» կամ  «−» նշանը:

(−189):(−21)=9

Կատարիր բաժանում բացասական թվի վրա:

Առաջին պատուհանում տեղադրիր «+» կամ  «−» նշանը:

(−312):(−52)⋅(−12)=-72

Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

1848:(−28):(−6)=11

Լուծիր հետևյալ հավասարումը:

|x|:(−90)=25−34

Առաջինը տեղադրիր փոքր արմատը:

Պատասխան՝ x1=810

Լուծիր հավասարումը:

(−3)⋅|x|=−756

Առաջինը տեղադրիր մեծ արմատը:

Պատասխան՝ x1=252