Posted in Մայրենի

Իմ սրտի տեղերի տոմսերը

Ես միշտ սիրել եմ իմ ընտանիքին դրա համար էլ առաջինը իրանց կտամ իմ սրտի առաջին տեղը կտայ նրանց։ Երկրորդը իմ ընկերներին իսկ երորդ բժիշկների որովհտև նրանք մեր կյանքերը։ Բայց չի կարելի սրտում տեղ տալ նրանց որոնք քո բարությունը չարաշահում են քո բարությունը