Posted in Ուսումնական նյութեր

Ինքնաստուգում

1.Առանձին խմբերով ներկայացրո՛ւ գոյականները և ածականները՝ խիզախ, բարի, գարուն, արև, երկար, ծաղիկ, վազել, ժամացույց, ջրել, գնալ, հրաշալի, երեխա, լողալ,վազվզել, մաքուր, նավաստի:

գոյականներ -գարուն, արև , ծաղիկ, ժամացույց, երեխա,նավաստի

ածականներ -խիզախ, բարի, երկար ,հրաշալի, մաքուր

2. Տրված բառերից կազմի՛ր գոյականներ՝ իշխել-իշխանություն, ճեղքել-ճեղք, գործել-գործ, շքեղ-շքեղություն, ուսուցանել-ուսուցիչ դեղին- դեղնություն, բժշկել-բժիշկ, հյուսե-հյուս-: 

3.Տրված գոյականները հոգնակի դարձրո՛ւ՝ գլուխ-գլուխներ, թվական-թվականներ, երկիր-երկրներ, սենյակ-սեյնակներ, հարևան- հարևաններ, ծառ-ծառեր, տեր-տերեր, ժապավեն-ժապավեններ, մարդ-մարդիկ, կին-կանայք։ 

Continue reading “Ինքնաստուգում”
Posted in հայրենագիտությաուն

Ձիարձաններ

Մենք զբոսնում էինք Երևանում ձիարձաները տեսնելու համար։ Տեսանք բոլոր ձիարձաները բացի Գայից։ Գնացինք մետրո։ մետրոից իջանք Զորավար Անդրանիկ կայարան։ Գնացինք Վարդան Մամիկոնյանի արձանը էնտեղից քայլեցինք դեպի հրապարակ։ Հրապարակի մետրով բաղրամյան։