Posted in english, Ուսումնական նյութեր

A letter to my friend

Date: 28.09.2021

Dear Daniel

Hello Daniel how are you? How are you doing. Haven’t spoken for a long time. We haven’t spoken since the beginning of summer. I spent my vacation in Egypt and also I was in camp. The camp was located in Lori province. It was really beautiful summer. Where you spent your summer vacation? Please, write me.

Your friend Areg.

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s