Posted in Ուսումնական նյութեր

Առ․73

մատի վրա խաղացնել- մոլորեցնել շփոթեցնել

սիրտը դող ընկնել- վախենալ

Մազերը բիզ-բիզ կանգնել- զարմանալ

մի մատ երեխա -փոքր

ձեռ ու ոտից ընկած- թույլ, հոգնած, տկար

Առ․75

սիրտ տալ- մխիթարել

հոգին առնել- մահանալ