Posted in Ուսումնական նյութեր, Ռուսերեն

Домашное задание

  1. Определите род существительных:

Туча, небо, гром. 

Мужской род Чей? (мой) Средний род Чьё? (моё) Женский род Чья? (моя)
небо гром Туча,

 Добавьте окончание. 
Осень (какая?) печальная, дождлив_ая___, хмур_ая__, солнечн_ая__.  Ветер (какой?) сильный, штормовой__, ураганнй_, пронизывающ_ий, лёгк_ий_, холодный___, тёпл_ый__.​

Posted in Ուսումնական ճամփորդություն, Արշավներ

Իմ հանգստյան օրերը

Հանգստյան օրերին ընտանիցիս հետ գնացել էի Օձուն գյուղ։ Ես այնտեղ խաղում էի, հեծանիվ էի վարում և դաս էի անում։ Ես արշավել էի Քոբայր եկեղեցի։ Ես այնտեղ կերել էի կարտոֆիլ, նոր քաղած գազար, վայրի խնձոր։