Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա օրենքներ կոտորակների գումարման համար

Թվաբանական օրենքներ  կոտորակների գումարման համար

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

1 Օգտագործելով կոտորակների գումարման օրենքները՝ հաշվեքառավել հարմար եղանակով․

2. Ի՞նչ կոտորակներ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն․ որպեսզի ստացվի հավասարություն․

3. Ուղղանկյունանիստի բարձրությունը դմ է, լայնությունը՝ դմ, իսկ երկարությունը բարձրության և լայնության գումարից ավելի է վերջինիս  մասով։ Որքա՞ն է ուղղանկյունանիստի երկարությունը։

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 02.08.2022-02.07.2022

Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը

Դասարանական առաջադրանքներ 

1․ Գտե՛ք 12 և 16 թվերի այն բոլոր ընդհանուր բազմապատիկները, որոնք փոքր են 150-ից։  48, 96, 144:

2․ Գտե՛ք 14 և 16 թվերի այն բոլոր ընդհանուր բազմապատիկները, որոնք փոքր են 130-ից։ 112:

3 Գտե՛ք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը 

18 288 32

24 24 6

75 75 15

16 144 36

27 108 12 

36 և 64

4 Գտե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենափոքր ընհանուր բազմապատիկը նրանց արտադրյալն է․

4, 7, 14

3311, 9

12, 15, 25

5․Առնվազն քանի՞ մետր պաստառ պիտի լինի մեկ գլանափաթեթում, որպեսզի հնարավոր լինի այն առանց մնացորդի օգտագործել և՛ 3մ, և՛ 4մ բարձրությամբ պատեր պաստառապատելու համար։ 3×4=12

6․ Ունենք 8սմ2մմ և 5սմ 1մմ կողմերով ուղղանկյուն և 6սմ7մմ կողմով քառակուսի։ Ուղղանկյա՞ն պարագիծն է ավելի մեծ, թե՞ քառակուսունը։  1) 2x(82+51)=266մմ
2) 4×67=268մմ

Տնային առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք 30 և 50 թվերի այն բոլոր ընդհանուր բազմապատիկները, որոնք փոքր են 500-ից։

30-30, 60, 90
50-50,100, 150

2 Գտե՛ք 23 և 17 թվերի այն բոլոր ընդհանուր բազմապատիկները, որոնք փոքր են 170-ից։

23-23, 46, 69
17-17, 34, 51

3 Գտե՛ք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։

70 և 90-[70,90]=[90,70]=6300

132 և 77-[132,77]=[77,132]= 10164

45 և 81-[45,81]=[81,45]= 3645

200 և 125 –[200,125]=[125,200]= 25000

65 և 39-[65,39]=[39,65]= 2535

1 և 100=100

4 Գտե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենափոքր ընհանուր բազմապատիկը նրանց արտադրյալն է․

17, 10, 34

12, 26, 55

20, 39, 42

5 Լոգասենյակի պատը, որն ունի քառակուսու ձև, երեսպատված է ուղղանկյունաձև հախճասալիկներով, որոնցից ամեն մեկի երկարությունը 30սմ է, իսկ լայնությունը՝27սմ։ Ամենաքիչը ի՞նչ երկարություն կարող է ունենալ լոգասենյակի պատը։

1) 27×30=810
2) 810:3=270սմ

                                           Պատ․՝ 270սմ։

6 Երկուլիտրանոց և երեքլիտրանոց անոթներով տեղափոխում են 80լ արևածաղկի ձեթ։ Երկուլիտրանոց անոթները նույնքան են, որքան երեքլիտրանոցները։ Ընդամենը քանի՞ անոթ է օգտագործված։

1) 2+3=5լ
2) 80:5=16
3) 16×2=32լ
4) 16×3=48լ
5) 32+48=80լ

                               Պատ․՝ 16 անոթ։

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 12.06.2021-12.07.2021

Բանավոր քննարկվող հարցեր 

1. Ի՞նչ է բնական թվի բաժանարարը։ 

2. Ի՞նչ է բնական թվի բազմապատիկը։ 

3. Ինչպե՞ս կարելի է ստանալ բնական թվի ցանկացած բազմապատիկ։ 

4. Ո՞րն է այն բնական թիվը, որը ցանկացած բնական թվի բաժանարար է։ 

5. Առնվազն քանի՞ բաժանարար կարող է ունենալ 1-ից տարբեր բնական թիվը։ 

6. Տվյալ բնական թվի բազմապատիկների մեջ կա՞ արդյոք ամենամեծը։ Իսկ ամենափո՞քրը:

Առաջադրանքների փաթեթ

1․ 4366 թվի բաժանարա՞ր է արդյոք 37 թիվը։ Իսկ 4549-ի՞։ 4-1, 2, 4

2 Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները․ 

10-1, 2, 3, 20

15-1, 3, 5, 15

18-1, 2, 3, 6, 9, 18

3․ 591815, 20 թվերից որո՞նք են 90-ի բաժանարար։ 

4․ Գտե՛ք տրված թվի բազմապատիկ որևէ հինգ թիվ․

1-1,2,3,4,5
2-2, 4, 6, 8, 10
1200-1200, 2400, 3600, 4800, 6000

5․ Ստուգե՛ք, թե արդյոք 136, 1496, 7480, 634304 թվերը 17-ի բազմապատիկներ են։ 

6․ Շքերթին մասնակցում է 90 զինվորներից կազմված վաշտը։ Կարո՞ղ են արդյոք նրանք հինգ միանման շարք կազմել։ Իսկ վե՞ց շարք։ 

90:5=18

90:6=15

7․ Կփոխվի՞  արդյոք ուղղանկյան մակերեսը, եթե նրա մեծ կողմը (18սմ) 3 անգամ փոքրացնենք, իսկ փոքր կողմը (5սմ) մեծացնենք 10սմ-ով։ 

18:3=6

5×10=50

Պատ.` 50, այո կփոխվի:

8․ Քանի՞ անգամ կփոքրանա 20սմ և 30սմ կողմերով ուղղանկյան մակերեսը, եթե նրա փոքր կողմը փոքրացնենք 5սմ-ով, իսկ մեծը՝ 10սմ-ով։ 

2)20-5=15

30-10=20

20×15=300

1)30×20=600

9․ Գտե՛ք եռանկյան պարագիծը, եթ նրա երկու կողմերի երկարությունների գումարը 3 անգամ մեծ է երրորդ կողմի երկարությունից, որը 5սմ է։  5×3=15 

Տնային առաջադրանքներ 

1․ Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները․ 

20-1, 2, 4, 5, 10, 20
24-1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
27-1, 3, 9, 27
31-1, 31
32-1, 2, 4, 8, 16, 32
40-1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40
56-1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56

2․ 140, 39, 82, 35, 24 թվերից որո՞նց բաժանարարն է 5-ը։ 

3․ Գտե՛ք տրված թվի բազմապատիկ որևէ հինգ թիվ․

5-5,10, 15, 20, 25,
11-11, 22, 33, 44, 55
36-36,72, 108, 144, 180
57-57, 114, 171, 228, 285
121-121, 242, 363, 483, 604
572-572, 1144, 1716, 2288, 2860
901-901, 1802, 2703, 3604, 4505

4․ Պետք է 18 փուչիկը հավասար բաժանել երեխաներին։ Երեխաների ի՞նչ քանակներ են հնարավոր դրա համար։  1, 2, 3, 6, 9, 18։

5․ Գտե՛ք առաջին յոթ բնական թվերը, որոնք 3-ի բաժանելիս ստացվում է 2 մնացորդ։ 8, 5:

6․ Ուղղանկյան մեծ կողմը 6սմ է, փոքր կողմը՝ 5սմ։ Քանի՞ քառակուսի միլիմետրով կմեծանա ուղղանկյան մակերեսը, եթե նրա մեծ կողմը մեծացնենք 3մմ-ով, իսկ փոքր կողմը՝ 18մմ-ով։ 

6×5=30

6+3=18

39+18=57

7․ Ուղիղ անկյունը բաժանված է երկու անկյունների այնպես, որ դրանցից մեկը 5 անգամ մեծ է մյուսից։ Ի՞նչ մեծություններ ունեն ստացված անկյունները։ 2×5=10

8․ Ծաղկեփնջում 50 կարմիր ու սպիտակ վարդեր կան, ընդ որում կարմիր վարդերը 4 անգամ շատ են սպիտակ վարդերից։ Քանի՞ կարմիր և քանի՞ սպիտակ վարդ կա ծաղկեփնջում։ 

50×4=200

200+50=250

9․ Տասնհինգարկանի հյուրանոցն ունի 1200 համար՝ մեկտեղանոց և  երկտեղանոց։ Ամեն հարկում միևնույն քանակով համարներ կան, ընդ որում երկտեղանոցների քանակը 3 անգամ ավելի է մեկտեղանոցների քանակից։ Ամենաշատը քանի՞ կենվոր կարող է իջևանլ հյուրանոցի ամեն մի հարկում։ 

1200:15=80

80:4=20

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 12.02.2021

Օրինաչափություններ

1 Ըստ օրինաչափության՝ գտի՛ր տրված հաջորդականության հերթական անդամը։

1, 4, 7, 10, 13, 16, ․19․․

244, 246, 248, ․250․․․

1, 2, 3, 5, 8, 13,21 ․․․

1, 4, 9, 14, ․23․․

3, 6, 12, 24, 48, 96

78, 71, 64, 57, 5o

147, 136, 125, 114, ․103․․

2 Կռահի՛ր օրինաչափությունը և պարզի՛ր, թե որ թիվը պետք է լինի դատարկ վանդակում։

125616
176121
2510226
4211943
14361265
11452218
643111421
515123269

3․ Ի՞նչ թիվ պետք է գրել բաց թողնված տեղում։

24

18

4․  Ուշադիր նայիր և գտիր, թե որոնք են հաջորդ թվերը

1, 2, 2, 3, 3, 3,․4.4․4․4

5․ Ըստ օրինաչափության՝ գտիր տրված հաջորդականության

հերթական անդամը 1,4,5,9,14,․23 ․

6․ Կռահիր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո գրիր հաջորդ

թիվը 1,5,13,29․․․63

7․ Տրված թվայն հաջորդականությունում օրինաչափություն գտիր և

գրիր հաջորդ թիվը: 4 , 9, 14, 19, 24,․29․․

8․  Տրված թվերից հետո գրիր ևս մեկ թիվ ըստ օրինաչափության։

3,6,9,15, 24,․․․39

9․ Ստեղծիր քո օրինաչափությունը

10, 11, 21, 32,