Posted in Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկայի ստուգատես

Չորրորդ կան առ

Զարկ՝ նախքան հեծանիվ քշելը՝ 70

 Զարկ՝ հեծանիվ քշելուց հետո՝ 75

600դմ ճանապարհ՝ 28վրկ- ում 

1վ-ում՝ 600:28= դմ/վ արագությամբ 21 (12)

1ժ-ում՝ 1ժ=3600վ 3600×21=75600

Posted in Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկայի ստուգատես

Երորդ կանգառ

Երրորդ կանգառ

 Իմ զանգվածը՝29կգ

 Իմ զանգվածը ուսապարկով՝30կգ200g

Ուսապարկի զանգվածը՝ 1կգ 200g

 Իմ զանգվածը, արտահայտված գրամով 29000

Իմ զանգվածը ուսապարկով, արտահայտված գրամով՝ 30200

Ուսապարկի զանգվածը, արտահայտված գրամով՝  1200

Աշխատանքի տևողությունը՝ 1 րոպե

Posted in Մաթեմատիկայի ստուգատես

Առաջին և երկրորդ կանգառներ

Պատկերի անվանում ՝ուղղանկուն

Երկարություն 21sm

լայնություն 14 sm

պարագիծ 2×21+2×14=66

պարագիծը արտահայտված միլիներով 660 mm

մակերես-294 sm

Աշխատանքի տեվողություն 50 վ

Պատկերի անվանում բազմանկյուն

մակերես 7×9=63 3×4=12 63+12=75sm

պարագիծը արտահայտված միլիներով

Աշխատանքի տեվողություն ՝ 1

պարագիծ 12+12+12+18+18=36+36=72sm

Աշխատանքի տեվողություն 5 8wpe

Posted in Մաթեմատիկայի ստուգատես

Մաթեմատիկայի ստուգատես

Մաթեմատիկայի ստուգատես 2021 .

Հարսանիքի պատրաստվելիս գնեցին 125 հատ խնձոր, 92 հատ նարինջ և 47 հատ կիվի: Սեղանին դրվող ամեն սկուտեղի մեջ պետք է դրվի 6 խնձոր, 5 նարինջ և 2 կիվի: Առավելագույնը քանի՞ միանման սկուտեղ է հնարավոր դնել սեղանին:

18

2. Այգեպանը 5 օրվա ընթացքում հավաքեց 60 դույլ խնձոր՝ ամեն օր հավաքելով նախորդ օրվանից 2 դույլով ավել: Այգեպանը քանի՞ դույլ խնձոր հավաքեց երրորդ օրը:

12

3. Վերծանել գրառումը, որտեղ միևնույն տառով նշված են միևնույն թվանշանները: Ա + ԲԲ + Ա = ԳԳԳ

6+99+6=111

4. Արամը ցանկանում է 21×15 չափի թղթից կտրել հնարավորինս մեծ քանակությամբ 3×5 չափի ուղղանկյուններ: Արամ քանի՞ ուղղանկյուն կարող է կտրել:Your answer

21

5. Քառակուսու ձև ունեցող հողամասը տրոհված է չորս մասի՝ կանաչապատ տարածք՝ Կ, ծաղկանոց՝ Ծ, բանջարանոց՝ Բ, այգի Ա (տե’ս նկարը): Այգին և ծաղկանոցն ունեն քառակուսու ձև և նրանց պարագծերը համապատասխանաբար՝ 80մ և 20մ են: Քանի՞ քառակուսի մետր է ամբողջ հողամասի մակերեսը:

Captionless Image

25×25=625

6. Դասարանի 25 սովորողներից 20-ը ցանկություն հայտնեց սովորել անգլերեն, իսկ 18-ը` իսպաներեն: Քանի՞ սովորող ցանկություն հայտնեց սովորել երկու լեզուներն էլ, եթե նրանցից յուրաքանչյուրը գիտի գոնե մեկ լեզու:

17

7. Զարթուցիչը 4 վայրկյանում զարկում է 3 անգամ: Քանի՞ վայրկյանում այն կզարկի 9 անգամ:

12

8. Հոր և որդու տարիքների գումարը 35 է: Քանի՞ տարեկան է հայրը, եթե այն պահին, երբ ծնվեց որդին, նա 29 տարեկան էր:

32

9. Գերանը պետք է կտրել 5 հավասար մասի: Ամեն սղոցումը տևում է 3 րոպե: Քանի՞ րոպե կտևի ամբողջ աշխատանքը:

12

10. Կրկեսում ելույթ էին ունենում 2 և 3 ակնանի հեծանիվներով: Քանի՞ երկանիվ և քանի՞ եռանիվ հեծանիվ կար, եթե ընդամենը 25 հեծանիվ էր և 57 անիվ:

18 երկանիվ և 7 եռանիվ